Προτάσεις ΠΕΑΛΣ για το μεταναστευτικό

limeniko metanastes


Παρέμβαση πραγματοποίησε η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος με αφορμή τη ευρεία σύσκεψη για το μεταναστευτικό υπό τον Πρωθυπουργό, υπενθυμίζοντας τις προτάσεις της Ένωσης για το μείζον αυτό πρόβλημα και επισημαίνοντας τα σημεία στα οποία θα μπορούσε να ενισχυθεί το Λιμενικό Σώμα για να είναι περισσότερο αποτελεσματικό. 

Οι Προτάσεις της ΠΕΑΛΣ έχουν ως εξής:

• Αποτελεσματικότερη, ολιστική διαχείριση των συνόρων (επανασχεδιασμός των επιχειρήσεων κ.λπ.) με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε κάθε πτυχή της δράσης μας που πηγάζει από το εθνικό και διεθνές δίκαιο.
• Ανάπτυξη της συνεργασίας με τρίτες χώρες προέλευσης – διέλευσης των υπηκόων τρίτων χωρών, με γνώμονα την παροχή συνδρομής και την επιδίωξη ευρύτερου επιπέδου συνεργασίας.
• Εκστρατείες ευαισθητοποίησης των πολιτών σε τρίτες χώρες, με τη συνδρομή και την συνεργασία Μ.Κ.Ο. προκειμένου αξιοποιώντας τη συμμετοχή της χώρας μας σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς να ενημερώνονται οι εν δυνάμει μετανάστες για τους κινδύνους που διατρέχουν από την εκμετάλλευση των οργανωμένων εγκληματικών δικτύων.
• Δημιουργία μηχανισμού ολοκληρωμένης υποστήριξης των Κρατών Μελών για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε., στην υποδοχή, στον επαναπατρισμό και στην παροχή διεθνούς προστασίας με την συνδρομή της Ε.Ε..
• Συστηματική αξιολόγηση του Frontex καθώς του επιχειρησιακού βραχίονα του Οργανισμού στον Πειραιά και αξιολόγηση της επιχειρησιακής κατάστασης στην περιοχή της Μεσογείου σε συνεργασία με το Διεθνές Συντονιστικό Κέντρο της Επιχείρησης «ΠΟΣΕΙΔΩΝ – ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΥΝΟΡΑ 2015» αλλά παράλληλα και τη συμμετοχή του νέου Κέντρου που έχει συσταθεί στη Χώρα μας υπό την ονομασία
Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου (άρθρο 101 κ.ε. Ν. 4249/2014).
• Αύξηση των δαπανών από ευρωπαϊκούς πόρους για τις μεικτές επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται είτε θα πραγματοποιηθούν με την απαιτούμενη ευελιξία από την πλευρά του Frontex ώστε να επιτευχθεί η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υποστήριξη των δομών.
• Ενίσχυση των κοινών επιχειρήσεων με μέσα και επιχειρησιακό εξοπλισμό που να είναι αντίστοιχος των πιέσεων που δέχονται οι χώρες του Νότου στην Ε.Ε..
• Αναθεώρηση της Συνθήκης Δουβλίνο ΙΙ στην κατεύθυνση της συνολικής ευθύνης των Κρατών Μελών, και όχι το Κράτος Μέλος που υποδέχεται αρχικά τους υπηκόους τρίτων χωρών να διαχειρίζεται συνολικά το θέμα.
• Σύσταση Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής με τη διάθεση πόρων και μέσων από τα Κράτη Μέλη της Ε-Ε η οποία να έχει την έδρα της στην Ελλάδα ή την Ιταλία ή την Κύπρο.
Για τους υπηρετούντες στις λιμενικές αρχές του ανατολικού αιγαίου
• Ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού που υπηρετείς τα νησιά του ανατολικού αιγαίου
• Περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών σε μέσα και εξοπλισμό, ικανά να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες και την υψηλή αποστολή τους
• Μέριμνα για την ουσιαστική στήριξη των στελεχών όπως εξασφάλιση στέγης ή επιδότηση ενοικίου ή άλλες παροχές που θα συνέδραμαν υποστηρικτικά στην διαβίωσή τους,
• Θέσπιση επιδόματος παραμεθορίου που καταβάλλεται σε άλλους κλάδους
• Κίνητρα παραμονής τους στην παραμεθόριο, οικονομικά, ασφαλιστικά
• Προσλήψεις νέων στελεχών για την κάλυψη των οργανικών θέσεων στις υπόψη περιοχές και για συγκεκριμένο δεσμευτικό χρόνο παραμονής π.χ. 10 έτη

eep logo