ΟΛΘ Α.Ε.: Νέα εποχή συνδεσιμότητας για τη Θεσσαλονίκη

του Θάνου Λιάγκου*

Η λιμενική βιομηχανία και ο κλάδος των logistics αποτελούν βασικούς μοχλούς οικονομικής και εμπορικής δραστηριότητας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς. Τα τελευταία χρόνια, το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις του κλάδου μεταβάλλεται διαρκώς. Σε αυτό το περιβάλλον, ορισμένα υφιστάμενα ζητήματα έγιναν πιο σύνθετα, ενώ αναδύθηκαν νέες προκλήσεις, στις οποίες οφείλουμε να ανταποκριθούμε άμεσα και με διορατικότητα.

Η Θεσσαλονίκη αποτελεί διαχρονικά νευραλγικό πόλο οικονομικής και εμπορικής δραστηριότητας για την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στην ΟΛΘ Α.Ε. πιστεύουμε στις αναπτυξιακές προοπτικές της Βόρειας Ελλάδας και αυτό αντανακλάται στη στρατηγική μας για την περαιτέρω ανάπτυξη του Λιμένα Θεσσαλονίκης και τη δημιουργία αξίας για την οικονομία και την κοινωνία.

Επενδύσεις, συνδεσιμότητα και υποδομές
Στην κατεύθυνση αυτή, δημιουργούμε ένα δίκτυο πυλών συνδυασμένων μεταφορών και logistics σε περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου συνδέεται ο Λιμένας της Θεσσαλονίκης σιδηροδρομικά με τη Σόφια, τη Νις και τα Σκόπια, προσφέροντας στους συνεργάτες μας ποιοτικές, αξιόπιστες και περιβαλλοντικά φιλικές υπηρεσίες μεταφορών.

Ταυτόχρονα, επενδύουμε στις λιμενικές υποδομές, τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού μας και την προώθηση καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών, ώστε να καθιερωθεί ο Λιμένας Θεσσαλονίκης ως smart port, το οποίο προσφέρει υπηρεσίες που ενσωματώνουν πλήρως κριτήρια ESG.

Από το 2018, η ΟΛΘ Α.Ε. έχει επενδύσει περισσότερα από 60 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του Λιμένα και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αποκτηθεί δυο υπερσύγχρονες γερανογέφυρες, ένας νέος αυτοκινούμενος γερανός και 12 straddle carriers, ενώ υλοποιήθηκαν έργα αναβάθμισης κρηπιδωμάτων, κτιρίων και υποσταθμών ενέργειας.

Επιπλέον, για την καθιέρωση του Λιμένα ως smart port, υλοποιούνται ψηφιακές λύσεις, συστήματα αυτοματισμού και πρωτοβουλίες Internet of Things, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, τον αποτελεσματικότερο συντονισμό πόρων, έργων και συνεργατών, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη βέλτιστη διαχείριση εμπορευματοκιβωτίων κ.ά. Στο πλαίσιο αυτό, στις αρχές Αυγούστου ανακοινώθηκε μία νέα συνεργασία μεταξύ της ΟΛΘ Α.Ε. και της Ashdod Port Company Ltd., του εθνικού λιμένα του Ισραήλ. Η εν λόγω συνεργασία είναι πρωτοποριακή για τη διεθνή λιμενική βιομηχανία, καθώς εστιάζει στον τομέα της καινοτομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της κυβερνοασφάλειας και της λειτουργικής αποδοτικότητας των λιμενικών δραστηριοτήτων.

Προβλήτας 6: Αναβάθμιση διεθνούς εμβέλειας για το Λιμάνι
Η επέκταση του Προβλήτα 6 αποτελεί μια διεθνούς εμβέλειας αναβάθμιση για τον Λιμένα Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα θα συνεισφέρει ιδιαίτερα στην επίτευξη του στόχου για την καθιέρωση της Ελλάδας ως σημαντικού διεθνούς εμπορευματικού κέντρου μεταφορών και logistics.

Σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου, αξίζει να σημειώσουμε ότι την άνοιξη του 2022, το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) εξέδωσε την απόφαση 547/2022 σχετικά με το λιμενικό έργο που υλοποιούνταν στο λιμάνι του Πειραιά. Βάσει αυτής της απόφασης, για να προχωρήσει το εν λόγω έργο, αλλά και τα υπόλοιπα έργα του master plan απαιτείται Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Αυτό ισχύει για όλα τα λιμάνια της χώρας και επηρέασε και το πλάνο υλοποίησης του έργου στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΛΘ Α.Ε. κατέθεσε άμεσα το επικαιροποιημένο Master Plan και τη ΣΜΠΕ στις αρμόδιες αρχές και η έγκριση τους θα ολοκληρωθεί με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος. μΕ την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος δύναται να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.

Με προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ, η επένδυση για την επέκταση του Προβλήτα 6 αναβαθμίζει ουσιαστικά το ρόλο του Λιμένα Θεσσαλονίκης, παρέχοντας τη δυνατότητα απευθείας εξυπηρέτησης πλοίων εμπορευματοκιβωτίων κύριων γραμμών χωρητικότητας έως 24.000 TEU, αυξάνοντας τη χωρητικότητα του και οδηγώντας σε ανάλογη αύξηση της εμπορικής του δραστηριότητας.

Βάσει μελέτης της Deloitte, το έργο επέκτασης του Προβλήτα 6 κατά την τριετή περίοδο υλοποίησης του υπολογίζεται ότι δημιουργεί ετήσια έσοδα άνω των 230 εκατ. ευρώ για το οικοσύστημα του λιμένα, ενισχύει τα δημόσια έσοδα από άμεσους και έμμεσους φόρους με 35 εκατ. ευρώ ετησίως, παράγει προστιθέμενη αξία που ξεπερνά τα 90 εκατ. ευρώ ετησίως και στηρίζει άμεσα και έμμεσα τη δημιουργία περισσότερων από 3.300 θέσεις εργασίας.

Επιπλέον, κατά τη δεκαετή περίοδο πλήρους λειτουργίας του, ο Προβλήτας 6, αναμένεται να δημιουργήσει ετήσια έσοδα 272 εκατ. ευρώ στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας του λιμένα, να στηρίξει τα έσοδα του Δημοσίου με περισσότερα από 55 εκατ. ευρώ ετησίως, να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία άνω των 177 εκατ. ευρώ ετησίως και να στηρίξει άμεσα ή έμμεσα τη δημιουργία περισσότερων από 4.000 θέσεων εργασίας.

Προάγοντας το διάλογο και τις συνέργειες για τη διεθνή συνδεσιμότητα της Ελλάδας
Πέρα από τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που θέτουν τη συνδεσιμότητα στο επίκεντρο, η ΟΛΘ Α.Ε. επιδιώκει να ενισχύσει και τον δημόσιο διάλογο σχετικά με αυτό το σημαντικό ζήτημα. Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί στρατηγικό εταίρο του μεγάλου διεθνούς συνεδρίου “Southeast Europe Connectivity Forum”, που πρόκειται να διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2023. Στο επίκεντρο του συνεδρίου, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά βρίσκεται ο ρόλος της Ελλάδας, και ιδιαίτερα της Θεσσαλονίκης, ως κόμβος ανάπτυξης και συνδεσιμότητας για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Συνολικά, στόχος μας είναι να συμβάλουμε ενεργά στο διάλογο γύρω από καίρια ζητήματα, όπως η βελτίωση της συνδεσιμότητας των δικτύων μεταφορών και η διαμόρφωση ισχυρών ψηφιακών, μεταφορικών και ενεργειακών υποδομών, με γνώμονα τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, προς όφελος των οικονομιών και των κοινωνιών της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

*Ο Θάνος Λιάγκος είναι Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΘ Α.Ε.
*από το liberal.gr

 

 

 

eep logo