Διαχρονική ανάλυση της οδικής ασφάλειας και των τροχαίων στην Ελλάδα

1 troxaio

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles, OICA), σε παγκόσμιο επίπεδο, το 2014 ήταν σε κυκλοφορία περισσότερα από 1,2 δισ. οχήματα (900 εκατ. επιβατικά), παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 40% σε σχέση με το 2005. Η αυξητική αυτή τάση αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς έρευνες από ερευνητικά ιδρύματα και διεθνείς οργανισμούς εκτιμούν ότι μέχρι το 2030 θα προσεγγίσουμε τα 2 δισ. οχήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, το θέμα της οδικής ασφάλειας συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 2015, περίπου 1,2 εκατ. άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα ετησίως, και μάλιστα τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν τη βασική αιτία θανάτου στις ηλικίες 15-29 ετών. Επιπλέον, σε οικονομικούς όρους, τα τροχαία ατυχήματα έχουν ένα κόστος που εκτιμάται περίπου ίσο με το 3% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Βέβαια, ειδικά στις ανεπτυγμένες χώρες καταγράφεται συστηματική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης των οχημάτων, της βελτίωσης των οδικών δικτύων και υποδομών, αλλά και της υιοθέτησης δράσεων για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σε συνδυασμό με την αυστηροποίηση των μέτρων ελέγχου.

Ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις, θετικά αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί και στην Ελλάδα, καθώς την περίοδο 2001-2014 σημειώθηκε μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα κατά 58,2% (από 1.909 νεκρούς το 2001 σε μόλις 798 το 2014), έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου μείωσης 54,5%. Σημαντική μείωση επιτεύχθηκε και στον αριθμό των σοβαρά τραυματιών (67% μείωση το 2014 σε σχέση με το 2001). Αξιοπρόσεκτο είναι όμως ότι, ειδικά σε ό,τι αφορά τους θανάτους, το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης καταγράφεται την περίοδο μετά το 2009 (47,8% μείωση θανάτων το 2014 σε σχέση με το 2008). Αυτό θα μπορούσε ίσως να αποδοθεί στη μείωση της τροχαίας κίνησης (οχηματοχιλιόμετρα). Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο αριθμός των οχημάτων αυξήθηκε περίπου 4% την περίοδο 2009-2014, κυρίως λόγω της αύξησης των δίκυκλων κατά 15%.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι με ποιον τρόπο αυτές οι διαχρονικές τάσεις σχετίζονται με την οδική ασφάλεια σε τοπικό επίπεδο. Το Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης εκπονεί και δημοσιεύει συστηματικά ετήσιες έρευνες για την αξιολόγηση της οδικής ασφάλειας και της τροχαίας αστυνόμευσης ανά νομό. Πρόσφατα ολοκλήρωσε έρευνα που επικεντρώθηκε στην ανάλυση των διαχρονικών τάσεων κατά την περίοδο 1999-2014. Σε όλες τις περιφέρειες, εκτός των Γρεβενών, επιτεύχθηκε βελτίωση. Η έρευνα επιβεβαιώνει τα θετικά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί από τις αρχές του 2000 έως σήμερα στην αντιμετώπιση του πολύ σοβαρού προβλήματος των τροχαίων ατυχημάτων. Είναι όμως εμφανές ότι δράσεις περαιτέρω βελτίωσης πρέπει να σχεδιαστούν όχι μόνο με βάση τα πανελλαδικά στοιχεία, αλλά και τα τοπικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Η κατάλληλη επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί από την Ελληνική Αστυνομία όλα τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να οδηγήσει στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, βοηθώντας έτσι σημαντικά στη λήψη καλύτερων αποφάσεων.

των Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη και Μιχάλη Δούμπου από την Kathimerini.gr

* Ο κ. Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης είναι καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Επιστημών της Ισπανίας, Distinguished Research Professor, Audencia Business School.
** Ο κ. Μιχάλης Δούμπος είναι αναπληρωτής καθηγητής, Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης.

eep logo