ΕΕ: Νέα εθνικά ανώτατα όρια ρύπων για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα

europaiko koinovoulio

Τα σχέδια για την υιοθέτηση πιο φιλόδοξων εθνικών ανωτάτων επιτρεπόμενων ορίων για τις εκπομπές βασικών ρύπων μέχρι το 2030, συμπεριλαμβανομένων του οξειδίου του αζώτου NOx, των σωματιδίων και του διοξειδίου του θείου, θα τεθούν σε ψηφοφορία στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Τετάρτη.
Το ΕΚ έχει ήδη συμφωνήσει ανεπισήμως επί της συγκεκριμένης νομοθεσίας με την ολλανδική προεδρία του Συμβουλίου. Η ατμοσφαιρική ρύπανση εκτιμάται ότι προκαλεί ετησίως περίπου 400.000 πρόωρους θανάτους στην ΕΕ.

eep logo