Το ΕΚ για τη συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα και τη ναυτιλία

europaiko koinovoulio

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) θα ψηφίσει την Τρίτη 4 Οκτωβρίου το μεσημέρι προκειμένου να εγκρίνει την επικύρωση από την ΕΕ της συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΕΚ Θα ακολουθήσει επίσημη τελετή υπογραφής, σε συνέχεια της ομιλίας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μπαν Κι-μουν, παρουσία της Γαλλίδας Υπουργού Περιβάλλοντος και Προέδρου του «COP21» Σεγκολέν Ρουαγιάλ, του Προέδρου της Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, καθώς και του Προέδρου του ΕΚ Μάρτιν Σουλτς. Οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων του ΕΚ θα λάβουν επίσης τον λόγο.

Αφού εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ειδική ψηφοφορία την Τρίτη 4 Οκτωβρίου το μεσημέρι, το Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει επίσημα την απόφαση με επείγουσα διαδικασία, έτσι ώστε η ΕΕ, μαζί με τα 7 κράτη μέλη που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία επικύρωσης, να καταθέσουν τα έγγραφα επικύρωσης στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αυτή την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου. Τα επτά κράτη μέλη που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία μέχρι στιγμής είναι: η Ουγγαρία, η Γαλλία, η Σλοβακία, η Αυστρία, η Μάλτα, η Πορτογαλία και η Γερμανία. Αυτά τα επτά κράτη μέλη αντιπροσωπεύουν περίπου το 5% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Επικυρώσεις που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 55 Μέλη και το 55% των παγκόσμιων εκπομπών απαιτούνται προκειμένου η συμφωνία να τεθεί σε ισχύ. Μέχρι σήμερα 62 Μέλη, αντιπροσωπεύοντας το 51,89% των παγκόσμιων εκπομπών, έχουν καταθέσει επισήμως τα έγγραφα επικύρωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει περίπου το 12% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Σε αυτό το πλαίσιο, και χάρη στην επικύρωση της ΕΕ, η συμφωνία των Παρισίων θα τεθεί σε ισχύ εγκαίρως για τη διάσκεψη COP 22 για την Κλιματική Αλλαγή που θα πραγματοποιηθεί στο Μαρακές από τις 7 έως τις 18 Νοεμβρίου 2016.

Γιατί η ΕΕΕ λέει "ναι" στην επιβολή τέλους στα καύσιμα

Επισημαίνεται ότι η ναυτιλία όπως και η αεροπορική βιομηχανία έχουν μείνει εκτός της συμφωνία του Παρισιού.
Όπως επισημαίνει στο ετήιο δελτίο της, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), η Συνδιάσκεψη του Παρισιού των Ηνωμένων Εθνών περί Κλιματικής Αλλαγής (UNFCCC-COP 21) (Δεκέμβριος 2015) ολοκληρώθηκε με μια νέα συμφωνία που θα τεθεί σε ισχύ από το 2020, παραλείποντας οποιαδήποτε αναφορά στη διεθνή ναυτιλία. Ο τελικός στόχος είναι μία πλήρως απεξαρτημένη από άνθρακα παγκόσμια οικονομία μέχρι το τέλος του αιώνα και πιθανώς μέσω αυτού, η αποφυγή της περαιτέρω υπερθέρμανσης του πλανήτη πέραν των 1,5 έως 2 βαθμών Κελσίου. O μετριασμός της κλιματικής αλλαγής είναι μια διεθνής πρόκληση και, ως εκ τούτου, απαιτεί διεθνή προσέγγιση.

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) επαναλαμβάνει την ανάγκη να αποφευχθεί η λήψη μονομερών ή περιφερειακών μέτρων για την αντιμετώπιση των εκπομπών των θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών και τονίζει ότι το θέμα θα πρέπει να εξεταστεί σε πολυμερές επίπεδο μέσω των Ηνωμένων Εθνών, του ΙΜΟ και του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organization - ICAO). Σε αυτό το πλαίσιο, η ναυτιλία, όπου ο τομέας των μεταφορών μπαλκ / τραμπ αποτελεί πάνω από το 80% των θαλάσσιων μεταφορών ανά τόνο-μίλι, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τομέας που εξυπηρετεί κυρίως αναπτυσσόμενες οικονομίες.

Οι θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές είναι εκ των πραγμάτων οι μόνοι τομείς δέσμιοι των ορυκτών καυσίμων. Όλες οι χερσαίες βιομηχανίες, η παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η μεταποίηση και άλλες δραστηριότητες, έχουν εναλλακτικές λύσεις. Η ναυτιλία επομένως, σύμφωνα με το πνεύμα της Συμφωνίας COP 21 και τους στόχους της, πρέπει να συγκαταλέγεται μεταξύ των τελευταίων τομέων που θα απεξαρτηθούν από τους υδρογονάνθρακες . O IMO έχει ήδη αναπτύξει την πρώτη παγκόσμια νομικά δεσμευτική συμφωνία του είδους της στον τομέα των μεταφορών για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Κανονισμοί τεχνικής και λειτουργικής φύσης για το Σχεδιαστικό Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης (EEDI) και τα Σχέδια Ενεργειακής Διαχείρισης Πλοίων (SEEMP) τέθηκαν σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2013 και περαιτέρω πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί. Επομένως, ο ΙΜΟ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της περιβαλλοντικής προσπάθειας παρά την αντίθετη κοινή εντύπωση.

Ο ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Παρακολούθηση, την Υποβολή Εκθέσεων και την Επαλήθευση Εκπομπών (Monitoring, Reporting and Verification - MRV), ο οποίος είναι σε ισχύ από την 1/7/2015, είναι υποχρεωτικός για όλα τα πλοία που καταπλέουν σε ευρωπαϊκούς λιμένες από την 1/1/2018 και θα απαιτήσει όλα τα πλοία άνω των 5.000 gt να τηρούν ένα εγκεκριμένο σχέδιο παρακολούθησης εκπομπών. Η συμμόρφωση με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜRV αναμένεται να οδηγήσει σε δείκτη ενεργειακής απόδοσης για κάθε πλοίο, ο οποίος είναι ένα ιδιαίτερα προβληματικό σύστημα με πολλές ενδεχόμενες ανισότητες και στρεβλώσεις ειδικά για πλοία που δραστηριοποιούνται στις μεταφορές μπαλκ / τραμπ. Δεδομένου ότι ο ΙΜΟ (Σύνοδος MEPC, 18- 22/4/2016) αποφάσισε την καθιέρωση υποχρεωτικού παγκόσμιου συστήματος συλλογής δεδομένων για την κατανάλωση καυσίμων πλοίων (παγκόσμιο MRV), απόφαση που επικροτεί η ΕΕΕ, ένα περιφερειακό σύστημα της ΕΕ είναι απολύτως ανεπιθύμητο όπως και η εφαρμογή ενός Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών (Emissions Trading Scheme - ΕΤS) επί της διεθνούς ναυτιλίας.

Η ΕΕΕ από κοινού με τους διεθνείς οργανισμούς ναυτιλίας επιβεβαιώνει τη δέσμευση και τη συνεχιζόμενη υποστήριξή της προς τον ΙΜΟ σε σχέση με την «Προσέγγιση Τριών Βημάτων»: συλλογή δεδομένων, ανάλυση δεδομένων, που ακολουθείται από την απόφαση περί περαιτέρω μέτρων, αν χρειασθούν.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός Κανονισμός περιλαμβάνει ρήτρα ευθυγράμμισης του συστήματος MRV της ΕΕ με το σύστημα συλλογής δεδομένων καυσίμων πλοίων του ΙΜΟ, αναμένεται τώρα ότι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός θα ευθυγραμμιστεί, όπως προβλέπεται, με το παγκόσμιο σύστημα.

Η ΕΕΕ αντιτίθεται σε απόλυτους στόχους μείωσης των εκπομπών CO2 ή περιορισμούς (caps) επειδή αποτελούν συνήθως το πρώτο βήμα για την επιβολή ενός ETS. Εάν απαιτηθούν αγοροκεντρικά μέτρα (Market Based Measures - MBMs) για την ελάφρυνση των εκπομπών CO2, η σταθερή προτίμηση της διεθνούς ναυτιλίας είναι υπέρ της επιβολής ενός τέλους επί του ναυτιλιακού καυσίμου / ταμείου αποζημιώσεων που θα διαχειρίζεται ο ΙΜΟ, βασιζόμενου στην κατανάλωση καυσίμων, αντί για ένα ETS και / ή ένα υποχρεωτικό πρότυπο ενεργειακής απόδοσης για κάθε πλοίο.

Ένα διεθνές σύστημα επιβολής τέλους είναι πιο απλό στη δομή και λειτουργία του, προβλέψιμο και διαφανές όσον αφορά στην οικονομική επιβάρυνση του πλοίου και ουδέτερο όσον αφορά στην στρέβλωση του ανταγωνισμού. Αυτές είναι οι βασικές προκλήσεις όσον αφορά στην πίεση που ασκείται επί της ναυτιλίας και επί του ΙΜΟ για να συμβάλλουν ενεργά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ειδικά μετά την επίτευξη συμφωνίας στην πρόσφατη Συνδιάσκεψη COP 21. Επίσης, το σύστημα επιβολής τέλους είναι πιο κατάλληλο για το επιχειρηματικό μοντέλο που επικρατεί κυρίως στον τομέα των μεταφορών μπαλκ / τραμπ και βασίζεται σε συμβάσεις χρονοναύλωσης, όπου ο ναυλωτής και όχι ο πλοιοκτήτης είναι αυτός που αποφασίζει τη διαδρομή και την ταχύτητα της υπηρεσίας του ναυλωμένου πλοίου και αυτός που αγοράζει τα απαραίτητα καύσιμα.

theseanation.gr

Pin It

eep logo