Δ.Μάρδας: Συμφωνία ναυτιλιακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας - Μαρόκου

1 mardas dimitris

Με στόχο την παροχή αμοιβαίων διευκολύνσεων σε πλοία και ναυτικούς αλλά και ναυτιλιακές εταιρείες, υπεγράφη στο Ραμπάτ από τον Έλληνα υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Δημήτριο Μάρδα και τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Διοικητικής Μέριμνας του Βασιλείου του Μαρόκου, συμφωνία για τις ς:θαλάσσιες μεταφορές.
Η υπογραφείσα συμφωνία αποτελεί το επιστέγασμα διμερών, γραπτών διαβουλεύσεων και δυο τεχνικών συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2009 και τον Φεβρουάριο, μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας και της Διεύθυνσης Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Διοικητικής Μέριμνας του Βασιλείου του Μαρόκου.
Η στρατηγική γεωπολιτική θέση του Μαρόκου και η σταδιακή αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών της χώρας, μέσω των οποίων διακινείται μεγάλος όγκος φορτίων, σε συνδυασμό με τη σημαντική συμμετοχή της ελληνικής ναυτιλίας στη διακίνηση του παγκόσμιου εμπορίου, εντάσσουν την εν λόγω συμφωνία στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης των διμερών οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας με τις χώρες της Β. Αφρικής, ιδίως στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών.
Οι διατάξεις της εν λόγω διμερούς συμφωνίας αντανακλούν τις κύριες ελληνικές προτεραιότητες της ναυτιλιακής πολιτικής, που, μεταξύ άλλων, θέτουν στο επίκεντρο την προστασία του ελληνικού πλοίου και του Έλληνα ναυτικού.
Ειδικότερα, τα κύρια σημεία του υπογραφέντος Μνημονίου Κατανόησης εστιάζονται: (α) στην ανεμπόδιστη πρόσβαση των πλοίων των δυο χωρών στα διεθνώς διακινούμενα φορτία, υπό καθεστώς ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού, (β) στην παροχή αμοιβαίων διευκολύνσεων σε πλοία και ναυτικούς, (γ) στη διευκόλυνση εγκατάστασης ναυτιλιακών εταιριών των δυο χωρών στο έδαφος του άλλου κράτους, (δ) στην προώθηση της συνεργασίας των χωρών για την εξάλειψη των εμποδίων στον τομέα των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών και (ε) στην τεχνική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών επί ναυτιλιακών θεμάτων, μέσω της σύστασης κοινής επιτροπής, με συμμετοχή εκπροσώπων των ναυτιλιακών διοικήσεων των δυο χωρών.

Pin It

eep logo