Προαπαιτούμενο των ΜΜΕ ο "ακατάσχετος" επιχειρηματικός λογαριασμός

esee logo

Κυρίαρχο θέμα για την ΕΣΕΕ η θεσμοθέτηση ειδικού "τροφοδότη" λογαριασμού από τραπεζικά εμβάσματα και πλαστικό χρήμα για υποχρεώσεις προς δημόσιο και λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης

Ως γνωστόν, κάθε φυσικό πρόσωπο που φορολογείται στην Ελλάδα δικαιούται να διατηρεί έναν μοναδικό λογαριασμό, ατομικό ή κοινό, σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα, στον οποίο οι καταθέσεις είναι ακατάσχετες από τη Φορολογική Διοίκηση έως του ποσού των 1.250 ευρώ μηνιαίως. Το μέτρο αυτό, εκτός από λειτουργικό για την καθημερινότητα των νοικοκυριών, κρίνεται και ως απολύτως δίκαιο, καθώς ο νομοθέτης αποδέχεται και ορίζει το ποσό το οποίο είναι αναγκαίο για την επιβίωση των φορολογουμένων, μέσα στο δεδομένο περιβάλλον της κρίσης και της ύφεσης.

Ωστόσο, δεν συμβαίνει το αυτό με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην περίπτωση των επιχειρηματιών δεν παρέχεται η δυνατότητα να υποδειχθεί ένας λογαριασμός ως κύριος τροφοδότης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο οποίος θα προστατεύεται αντίστοιχα, ώστε η επιχείρηση να συνεχίσει να λειτουργεί, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.
Η εφαρμογή μέτρων δέσμευσης – κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών επιχειρήσεων από το πρώτο ευρώ, οδηγεί σε αποτελέσματα αντίθετα από το στόχο για τον οποίο η ίδια η κατάσχεση εφαρμόζεται. Στερεί από την επιχείρηση τη δυνατότητα να λειτουργήσει ώστε να παράξει τα έσοδα που της επιτρέπουν την αποπληρωμή της οφειλής της. Πέραν δε αυτού επηρεάζει άμεσα και αρνητικά τους εργαζόμενους της επιχείρησης, αφού δεν είναι δυνατόν να τους καταβληθεί ο μισθός τους, αλλά και τους προμηθευτές της, πυροδοτώντας μία αρνητική αλυσιδωτή αντίδραση, που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην αναστολή της λειτουργίας της επιχείρησης.

Δεδομένων αυτών, η ΕΣΕΕ έχει επανειλλημένως ζητήσει να εξεταστεί η επέκταση του μέτρου που ισχύει για τους ιδιώτες και στους ασκούντες εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ως φυσικά είτε ως νομικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα προτείνει:
• Παροχή δυνατότητας γνωστοποίησης ενός λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα, ο οποίος θα μπορεί, ακόμη και μετά την εντολή κατάσχεσης, να τροφοδοτεί τις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης (πληρωμή μισθοδοσίας, οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενοικίων και προμηθευτών).
• Σύνδεση του εν λόγω λογαριασμού με τις εισπράξεις της επιχείρησης από χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών εκ μέρους των καταναλωτών.
• Ακόμα και καθορισμό του ύψους του ακατάσχετου ποσού βάσει των απολογιστικών δεδομένων της οικονομικής λειτουργίας κάθε επιχείρησης και όχι λιγότερο του 80%.
Στο πλαίσιο της, αναγκαίας, προκαταρκτικής μελέτης για τον προσδιορισμό των λεπτομερειών που θα καταστήσουν το μέτρο άμεσα αποτελεσματικό, η ΕΣΕΕ έχει θέσει στη διάθεσή του ΥΠΟΙΚ και στο γραφείο της Ε.Ε. όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Η ΕΣΕΕ συνεχώς υπογραμμίζει την μεγάλη σημασία που έχει η θεσμοθέτηση "ακατάσχετου" λογαριασμού των επιχειρήσεων, ιδίως όταν αυτή η δυνατότητα παρέχεται ήδη στα φυσικά πρόσωπα και έχει φέρει θετικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, τονίζεται ότι με αυτό το μέτρο οι επιχειρηματίες αποκτούν τη δυνατότητα να υποδείξουν έναν λογαριασμό ως κύριο τροφοδότη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, ο οποίος θα προστατεύεται αντίστοιχα, ώστε η επιχείρηση να συνεχίσει να λειτουργεί, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Η ΕΣΕΕ έχει μάλιστα προτείνει ο "τροφοδότης" λογαριασμός της επιχείρησης να είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένος με το τερματικό μηχάνημα καρτών POS της επιχείρησης, προκειμένου ταυτόχρονα να διαδοθεί η χρήση τους. Τα ποσά που εισρέουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των επιχειρήσεων από τη χρήση των POS βεβαίως και δεν αποτελούν όλα κέρδη (μεικτά ή καθαρά), καθώς είτε περιλαμβάνουν ΦΠΑ, είτε προορίζονται να καλύψουν άλλες, πάγιες ή λειτουργικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Η κατάσχεση των συγκεκριμένων ποσών για οφειλές σε Εφορία, Ασφαλιστικά ταμεία ή για την εξόφληση δανείων, ουσιαστικά συντελεί στην εκμηδένιση της ρευστότητας της επιχείρησης και στο κλείσιμο της, χωρίς κανένα απολύτως όφελος για το Δημόσιο. Η μέχρι σήμερα εφαρμογή μέτρων δέσμευσης – κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών επιχειρήσεων από το πρώτο ευρώ, οδηγεί σε αποτελέσματα αντίθετα από το στόχο για τον οποίο η ίδια η κατάσχεση εφαρμόζεται. Στερεί από την επιχείρηση τη δυνατότητα να λειτουργήσει, ώστε να παράξει τα έσοδα που της επιτρέπουν την αποπληρωμή της οφειλής της. Πέραν δε αυτού επηρεάζει άμεσα και αρνητικά τους εργαζόμενους της επιχείρησης, αφού δεν είναι δυνατόν να τους καταβληθεί ο μισθός τους, αλλά και τους προμηθευτές της, πυροδοτώντας μία αρνητική αλυσιδωτή αντίδραση, που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην αναστολή της λειτουργίας της επιχείρησης.
Δεδομένων αυτών, η ΕΣΕΕ από τον Φεβρουάριο του 2016 κατά την παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών στο ΔΣ της ΕΣΕΕ πρότεινε και μέχρι σήμερα επιμένει στη θεσμοθέτηση ενός ειδικού επιχειρηματικού λογαριασμού, που θα "ξεκλειδώσει" δεσμευμένα ποσά, ενώ θα προκύψουν αμφίπλευρα οφέλη για τα δημόσια έςοδα και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Παρά όμως το γεγονός ότι η πρόταση βρίσκει θετικό τον Υπουργό, κάθε προσπάθεια θεσμοθέτησης της, βρίσκει αντίθετους τους δανειστές, χωρίς μάλιστα, κανείς να μπορεί να εξηγήσει το λόγο, για την εφαρμογή του λογικού και αυτονόητου.
Αναφορικά με την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και του παρεμπορίου αντί να συγκροτηθεί ένα νέο κεντρικό συντονιστικό όργανο, το ΥΠΟΙΚ, θέτει σε προτεραιότητα το θέμα του «φορολογικού αθέμιτου ανταγωνισμού», και αναθέτει μεταξύ άλλων, την δίωξη του παρεμπορίου στο έμπειρο ΣΔΟΕ. Σε επίσης σημερινή επικοινωνία του προέδρου της ΕΣΕΕ με τον ειδικό γραμματέα του ΣΔΟΕ κ. Κ. Χρήστου επισημάνθηκε το ύψος της "αιμοραγίας" του νόμιμου στεγασμένου εμπορίου, από τη μόνιμη "πληγή" του παρεμπορίου και υποσχέθηκε ότι θα είναι «παρών», όπου βρίσκεται παρεμπόριο, λαθραία προϊόντα και απομιμήσεις. Ειδικότερα, οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ ανέφερε ότι αξιοποιώντας τις δυνατότητες της υπηρεσίας, θα επικεντρωθούν στη διενέργεια ελέγχων, για τη πρόληψη του οικονομικού εγκλήματος από διαφυγόντες δασμούς και λοιπούς φόρους. Επίσης, τονίστηκε ότι εντατικοί ελέγχοι θα διενεργούνται σε εμπορικά-τουριστικά καταστήματα για τον εντοπισμό, κατάσχεση και καταστροφή παράνομων προϊόντων "μαϊμού" (τσάντες, μπλούζες, υποδήματα, ρολόγια, αρώματα κ.λπ.), καθώς και σε παζάρια και υπαίθριες αγορές, όπου παρατηρείται υψηλό ποσοστό παραβατικότητας.
Η ΕΣΕΕ οφείλει να συνεργαστεί με το ΣΔΟΕ για τη πάταξη του παρεμπορίου, που στερεί τζίρο από το νόμιμο στεγασμένο εμπόριο.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Β. Κορκίδης μετά τις σχετικές επαφές δήλωσε: «Η τηλεφωνική επικοινωνία μου με τον Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του, για τη θεσμοθέτηση ενός τρεχούμενου λογαριασμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που άλλωστε αποτελεί στοίχημα για τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας. Είναι μια απόφαση που θα ανακουφίσει τους επιχειρηματίες και θα τους εξασφαλίσει τη δυνατότητα ενός μίνιμουμ προγραμματισμού. Η ΕΣΕΕ έχει θέσει σε προτεραιότητα δύο πράγματα σε σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών, το πρώτο είναι η θεσμοθέτηση και λειτουργία του "τροφοδότη λογαριασμού" επιχείρησης και δημοσίου και η δεύτερη είναι η βελτιωμένη έκδοση της "ανάσας" των 100 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Η ΕΣΕΕ έχει επικαιροποιήσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έχει προσδιορίσει όλες τις λεπτομέρειες, χωρίς να αδικούνται οι συνεπείς και ενήμεροι επιχειρηματίες ώστε ο συνδυασμός των δύο μέτρων να καταστήσει το αποτέλεσμα άμεσο και θετικό. Η ΕΣΕΕ ελπίζει, ότι μετά τις συνεχείς επαφές και πιέσεις αφενός, η Ε.Ε. εξετάζει το αίτημα μας, με την Ευρωπαική ορολογία "business running account" και αφετέρου με τη στήριξη του ΥΠΟΙΚ, περιμένει και τους λοιπούς θεσμούς, να εγκαταλείψουν την αυστηρά τιμωρητική στάση τους και να αντιληφθούν την αναγκαιότητα άμεσης υλοποίησης. Με τις προτάσεις μας επιβεβαιώνουμε το γεγονός, ότι ο Έλληνας μικρομεσαίος δεν θέλει να χρωστάει, δεν θέλει να παραιτηθεί των υποχρεώσεων του και οι θεσμοί οφείλουν να το συνειδητοποιήσουν.»

Pin It

eep logo