Τι άλλαξε η νέα σύμβαση στην παραχώρηση του Ελληνικού

1 elliniko

Την καταβολή του 51% του ονομαστικού τιμήματος μέσα στην πρώτη διετία από τη μεταβίβαση των μετοχών της Ελληνικόν Α.Ε. πέτυχε το ΤΑΙΠΕΔ με τη νέα σύμβαση που έχει υπογραφεί. Παράλληλα, ο προτιμητέος επενδυτής για την αξιοποίηση του Ελληνικού, αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιδιώξει την υλοποίηση επιπλέον επενδύσεων ύψους 1,5 δισ. ευρώ, αυξάνοντας το συνολικό ύψος επενδύσεων από 4,5 σε 6 δισ. ευρώ.

Η νέα τροποποιημένη σύμβαση αξιοποίησης της έκτασης του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό υπογράφηκε την περασμένη Τρίτη 19 Ιουλίου μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και της εταιρείας Hellinikon Global Ι S.A. Η τελευταία έχει έδρα στο Λουξεμβούργο και αποτελεί το «όχημα» που δημιούργησαν οι επενδυτές μεταξύ τους (Lamda Development, Fosun, Al Maabar). Το κείμενο της νέα σύμβασης αποτελεί παράρτημα στην αρχική σύμβαση που έχει υπογραφεί τον Νοέμβριο του 2014 και αριθμεί οκτώ σελίδες. Με βάση αυτή, η Hellinikon Global Ι και ο εγγυητής της, η Lamda Development, θα επιδιώξουν να επιτύχουν μια σειρά από βελτιώσεις στις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από την αρχική σύμβαση.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά την αποπληρωμή του τιμήματος, με τη νέα σύμβαση καθίσταται περισσότερο εμπροσθοβαρής. Το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων θα εισπράξει 410 εκατ. ευρώ μέχρι τη δεύτερη επέτειο της μεταβίβασης της έκτασης του πρώην αεροδρομίου στον παραχωρησιούχο. Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό τίμημα που προσφέρθηκε ανέρχεται σε 915 εκατ. ευρώ. Στη συνέχεια, η εξόφληση θα ακολουθήσει τις προβλέψεις της αρχικής σύμβασης.

Από την άλλη πλευρά, το επενδυτικό πρόγραμμα διευρύνεται και καθίσταται περισσότερο εμπροσθοβαρές. «Η επενδυτική υποχρέωση, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε αντί της αρχικής δεκαπενταετίας, να υλοποιηθεί σε ποσοστό 80% σε συντομότερο χρόνο και συγκεκριμένα εντός δωδεκαετίας από την ημερομηνία μεταβίβασης», αναφέρεται στη νέα σύμβαση. Ωστόσο, όπως προστίθεται «ρητώς συμφωνείται ότι η εκάστοτε Επενδυτική Υποχρέωση θα μετατίθεται για όσο χρονικό διάστημα καθυστερεί, αποδεδειγμένα, η αδειοδότηση για λόγους που εμπίπτουν στη σφαίρα ευθύνης του ελληνικού Δημοσίου...».

Σύμφωνα με τη αρχική σύμβαση, η πρώτη περίοδος χρηματοδότησης περιλαμβάνει 1,07 δισ. ευρώ, η δεύτερη περίοδος χρηματοδότησης 1,08 δισ. ευρώ και η τρίτη περίοδος 2,44 δισ. ευρώ. Κάθε περίοδος ήταν πενταετούς διάρκειας και τώρα θα επιδιωχθεί να καταστεί 4ετούς διάρκειας. Παράλληλα, ο προτιμητέος επενδυτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να υλοποιήσει επιπλέον έργα και υποδομές δημοσίου ενδιαφέροντος, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα ο επενδυτής θα επιδιώξει να υλοποιήσει:

• Ανοιχτούς χώρους του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής.

• Πρωτεύουσες συγκοινωνιακές υποδομές και εγκαταστάσεις,

• Κύριες εγκαταστάσεις και δίκτυα κοινής ωφέλειας.

• Κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων και χώρο μεταφόρτωσης/προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων προϊόντων στο Ακίνητο για τη διαχείριση απορριμμάτων αποκλειστικά και μόνο του Ακινήτου.

• Απαιτούμενα λιμενικά έργα.

• Παράκαμψη και υπογειοποίηση τμήματος της Λεωφόρος Ποσειδώνος, εφόσον εγκριθεί.

• Εργα ανασύστασης/διευθέτησης ρεμάτων.

• Εκτεταμένο Δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατόδρομων εκτιμώμενου μήκους περίπου 50 χιλιομέτρων.

• Ανάληψη του 50% του κόστους μελέτης και κατασκευής κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, σταθμού μεταμόρφωσης απορριμμάτων και χώρου μεταφόρτωσης/προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων προϊόντων σε περιοχή εκτός του Ακινήτου υπό προϋποθέσεις.

• Ενίσχυση συνδεσιμότητας μέσων σταθερής τροχιάς.

• Υλοποίηση του μεγαλύτερου μέρους πολιτιστικών και αθλητικών χρήσεων εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής.

• Αναπαλαίωση, λειτουργία και ανάδειξη των διατηρητέων κτηρίων εντός του Ακινήτου.

• Δημιουργία χώρων στέγασης των σωματείων ΑΜΕΑ εντός του Ακινήτου με αντίστοιχες των σημερινών προδιαγραφές.

kathimerini.gr

eep logo