Άνοιξε η πλατφόρμα για την “ανάνηψη” 232.000 “χαμένων” ρυθμίσεων χρεών

Οι προθεσμίες

“Παράθυρο” ευκαιρίας σε χιλιάδες φορολογούμενους να διευθετήσουν οφειλές στην εφορία δίνει το άνοιγμα, χθες, της ειδικής πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για «Ρυθμίσεις με Ανεξόφλητες Εκπρόθεσμες Δόσεις».

Εκεί οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αν το όλο “εγχείρημα” τους αφορά. Συγκεκριμένα στην πλατφόρμα μπορούν να ενημερωθούν για:

τις ανεξόφλητες εκπρόθεσμες δόσεις των ρυθμίσεων που μπορούν να ενταχθούν στη διαδικασία πιστώσεων και συμψηφισμών με καταβολές και επιστροφές φόρων,
τις εκκρεμείς επιστροφές, καθώς και τις καταβολές για τις οποίες έχει ενημερωθεί η ΑΑΔΕ μέχρι 15/4/2024.
το ποσό που πρέπει να καταβάλλουν ως την έναρξη ισχύος του νόμου «Κύρωση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» για την κάλυψη των ανεξόφλητων εκπρόθεσμων δόσεων.


Ουσιαστικά δίνεται η δυνατότητα για τακτοποίηση 232.000 οφειλών στο Δημόσιο, που είναι σε εκκρεμότητα λόγω μη έγκαιρης πληρωμής και ή άλλων αστοχιών, με αναβίωση ρυθμίσεων 72,100,120 δόσεων ή της πάγιας ρύθμισης των 24 ή 48 δόσεων.


Βέβαια, το “παράθυρο ευκαιρίας” αυτό ανοίγει για λίγο χρονικό διάστημα καθώς ήδη είναι σε τροχιά ψήφισης στη Βουλή η αναμόρφωση του Φορολογικού Κώδικα που δίνει το συνολικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, την προσεχή Πέμπτη αναμένεται να ψηφιστεί η το νομοσχέδιο για τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Μέχρι να εκδοθεί σε ΦΕΚ ο νέος νόμος, η ΑΑΔΕ δίνει την ευκαιρία “ανάνηψης”, ανοίγοντας τη σχετική εφαρμογή στους οφειλέτες που θέλουν να ανακτήσουν τις παλιές τους ρυθμίσεις των 36,72, 100 και 120 δόσεων ή ακόμα και την πάγια των 24- 48 δόσεων.

Δηλαδή μέχρι την έκδοση του ΦΕΚ σε λίγες μέρες, για την διατήρηση στη συνέχεια των ευνοϊκών προγραμμάτων εξόφλησης των κόκκινων χρεών οι φορολογούμενοι θα πρέπει να πληρώσουν όλες τις εκπρόθεσμες δόσεις από την κάθε ρύθμιση.

 

Η “περίμετρος” αναφοράς
Πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν έχει γενικό χαρακτήρα. Αφορά, συγκεκριμένα, όσους και όσες δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα δύο ή περισσότερες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης είτε λόγω αδυναμίας είτε λόγω λάθους του συστήματος, που δεν αναγνώρισε μια πληρωμή ως εμπρόθεσμη. Επίσης αφορά όσους και όσες δεν υπέβαλαν δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ την περίοδο που ήταν ενεργή η ρύθμιση ή δημιούργησαν νέα χρέη καθώς δεν πλήρωναν τις τρέχουσες οφειλές ή δεν εξυπηρετούσαν άλλη ρύθμιση στην οποία είχαν ενταχθεί, ώστε να προχωρήσουν τη διαδικασία, να πληρώσουν τις εκπρόθεσμες οφειλές τους και να ξανακερδίσουν τις παλιές ρυθμίσεις . Σημειώνεται ότι η ευνοϊκή διάταξη δεν αφορά ρυθμίσεις που έχουν απωλεσθεί με πράξη του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.


Σε περίπτωση που έχει ήδη καταβληθεί μέρος από τις δόσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα τότε οι φορολογούμενοι αρκεί να αποπληρώσουν το υπόλοιπο ποσό προκειμένου να αναβιώσουν τη ρύθμιση. Η εξόφληση των χρεών γίνεται μόνο με Ταυτότητα Οφειλής μέσω web banking και όχι μέσω IRIS ή καρτών. Προκειμένου να αποφευχθεί η οριστική απώλεια των ρυθμίσεων η φορολογική διοίκηση θα προβεί κατά προτεραιότητα στην πίστωση στις δόσεις αυτών των ποσών που προέρχονται από επιστροφές φόρων ή από παρακρατήσεις λόγω έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας.

 

Οι προσαυξήσεις
Σημειώνεται ότι οι ανεξόφλητες δόσεις βαρύνονται με μηνιαίο τόκο εκπρόθεσμης καταβολής 0,73%, στο κεφάλαιο της καθυστερούμενης δόσης, για κάθε μήνα καθυστέρησης μέχρι σήμερα -ή μέχρι την τελευταία δόση της ρύθμισης εάν η προθεσμία καταβολής της έχει σήμερα παρέλθει. Επίσης, υπολογίζεται προσαύξηση στην τελευταία ή τις δύο τελευταίες δόσεις της ρύθμισης (ανάλογα με τον τύπο της, 24/48 δόσεις, 36/72 δόσεις, 100 δόσεις, 120 δόσεις κλπ).

 

Η τυπική επαναφορά των ρυθμίσεων
Μετά την πίστωση των καταβολών και των τυχόν εκκρεμών επιστροφών:

1. Εφόσον τακτοποιείται το σύνολο των εκπρόθεσμων δόσεων των ρυθμίσεων, η ρύθμιση θεωρείται πλέον εξυπηρετούμενη και δεν θα οδηγηθεί σε απώλεια.

2. Εφόσον τακτοποιείται μέρος των εκπρόθεσμων δόσεων των ρυθμίσεων, επέρχεται απώλεια για το υπολειπόμενο μέρος αυτών

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ η απώλεια των ρυθμίσεων θα γίνεται πλέον αυτομάτως κεντρικά για όλους και όχι από τη ΔΟΥ του κάθε οφειλέτη, ώστε να μην υπάρξει και επανάληψη τέτοιων προβλημάτων στο μέλλον.

(news247.gr)