Ένα κεντρικό ευρωπαϊκό σύστημα για το άσυλο ζητά το ΕΚ

europaiko koinovoulio

Η θέσπιση ενός κεντρικού συστήματος για τη συλλογή και την κατανομή των αιτήσεων ασύλου θα επιτρέψει στην ΕΕ να διαχειριστεί καλύτερα τις αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές. Αυτό υποστήριξαν με ψήφισμα τους οι ευρωβουλευτές την Τρίτη και ζήτησαν να δημιουργηθούν ασφαλείς και νόμιμοι τρόποι εισόδου των υπηκόων τρίτων χωρών στην ΕΕ, χωρίς αυτοί να διακινδυνεύουν τη ζωή τους και να καταφεύγουν στους λαθρεμπόρους.

Με το μη νομοθετικό τους ψήφισμα οι ευρωβουλευτές αναγνωρίζουν την αποτυχία του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου να διαχειριστεί τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό μεταναστών που φθάνουν στην Ευρώπη και ζητούν να υπάρξει ριζική αναμόρφωση των κανόνων του Δουβλίνου. Προτείνουν τη θέσπιση ενός κεντρικού συστήματος για τη συλλογή και την κατανομή των αιτήσεων ασύλου. Το σύστημα αυτό, το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει και μια ποσόστωση για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, θα λειτουργούσε με βάση τα "hotpots" από τα οποία θα γινόταν η διανομή των προσφύγων.

Το ψήφισμα των συν-εισηγητριών Roberta Metsola (ΕΛΚ, Μάλτα) και Kashetu Kyenge (Σοσιαλιστές, Ιταλία) εγκρίθηκε με 459 ψήφους υπέρ, 206 κατά και 52 αποχές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο αναθεώρησης του κανονισμού του Δουβλίνου III (βάσει του οποίου καθορίζεται ποιο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία της κάθε αίτησης για άσυλο) και έχει δεσμευθεί να καταθέσει μία νομοθετική πρόταση πριν από το καλοκαίρι.

"Δεν υπάρχει μία μαγική και γρήγορη λύση για το μεταναστευτικό. Δεν χρειαζόμαστε κι άλλα μέτρα επείγοντος χαρακτήρα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μία βιώσιμη προσέγγιση για το μέλλον", δήλωσε κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ολομέλεια η Roberta Metsola.

"Η μετανάστευση δεν χρειάζεται καταπολέμηση αλλά διαχείριση", πρόσθεσε η Kashetu Kyenge, επιμένοντας ότι η ευρωπαϊκή προσέγγιση πρέπει να βασιστεί στην αλληλεγγύη και τον καταμερισμό των ευθυνών.

Στο κείμενο του ψηφίσματος υπογραμμίζεται ότι το υφιστάμενο σύστημα παροχής ασύλου δεν λαμβάνει δεόντως υπόψη τις ιδιαίτερες μεταναστευτικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη που έχουν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές ζητούν να υπάρξουν αλλαγές προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαιη και από κοινού ανάληψη της ευθύνης, η αλληλεγγύη και η ταχεία επεξεργασία των αιτήσεων για άσυλο.

Μετεγκατάσταση και επανεγκατάσταση
Οι ευρωβουλευτές καλούν τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα επείγοντα μέτρα μετεγκατάστασης των προσφύγων, τονίζοντας ότι μέχρι σήμερα μόνο ένας μικρός αριθμός προσφύγων έχει στην πραγματικότητα μετεγκατασταθεί από τους συνολικά 106.000 αιτούντες άσυλο, οι οποίοι περιμένουν τη μεταφορά τους από την Ιταλία και την Ελλάδα σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά την επανεγκατάσταση, οι ευρωβουλευτές επιμένουν ότι "η Ένωση έχει ανάγκη μιας δεσμευτικής και υποχρεωτικής νομοθετικής προσέγγισης" στο ζήτημα αυτό.

Επιστροφές
Οι ευρωβουλευτές ζητούν τη σύναψη νέων συμφωνιών "επανεισδοχής" σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι οποίες θα πρέπει να υπερισχύουν έναντι των διμερών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, ενώ επιμένουν ότι οι μετανάστες πρέπει να επιστρέφονται μόνο εάν η χώρα επιστροφής είναι ασφαλής για αυτούς.

eep logo