Ημερίδα ενημέρωσης για τις νέες προκηρύξεις ΕΣΠΑ

Small Business epixeirein 1

Για πολίτες και τοπικές επιχειρήσεις του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Ενόψει των νέων επενδυτικών προγραμμάτων η Εταιρεία Συμβούλων So-Re και το Κε.Δι.Βι.Μ2 ΠΥΞΙΔΑ διοργανώνει ημερίδα, με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών και των τοπικών επιχειρήσεων, σχετικά με τις τέσσερις (4) νέες προκηρύξεις στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και με προγράμματα κατάρτισης, που άπτονται των αναγκών των εργαζόμενων, των ανέργων και των επιχειρήσεων.

Στην ημερίδα θα γίνει παρουσίαση των κάτωθι Δράσεων και Προγραμμάτων:
• «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
• «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»
• «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»
• «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
• Σεμινάρια Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΦΕΤ.
• Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας
• Πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Προσωπικού Ασφαλείας
Στόχος της παρουσίασης είναι η ενημέρωση των επιχειρηματιών για τις δυνατότητες ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων τους καθώς και των ανέργων για τις δυνατότητες έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Μαρτίου, στις 5.30 το απόγευμα σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Μοσχάτου –Ταύρου και συγκεκριμένα στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Κέντρου Θεόδωρος Αγγελόπουλος στο Μοσχάτο (Κων/πόλεως & Σολωμού).

Η είσοδος είναι ελεύθερη

Pin It