Ο Δ. Παπαδημούλης στηρίζει την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία υπέρ των μικρών νησιών

Papadimoulis Dimitrios

Την πρωτοβουλία που πήραν τα ευρωπαϊκά μικρά νησιά για την δημιουργία ομάδας υποστηρικτών ευρωβουλευτών

σε θέματα μικρονησιωτικής πολιτικής στηρίζει ο Έλληνας Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δημήτριος Παπαδημούλης.
Συγκεκριμένα οι ενώσεις δικτύων μικρών Νησιών της Γαλλίας, Δανίας, Ελλάδας, Εσθονίας, Ιρλανδίας, Ιταλίας, Κροατίας, Σουηδίας, Φιλανδίας, της Σκοτίας και των αυτόνομων νησιών Αλλαντ καλούν όλους τους εθνικούς τους ευρωβουλευτές να συνυπογράψουν την επιστολή τους εάν ενστερνίζονται και συμφωνούν με αυτήν. Μέσω της δήλωσης τους οι ευρωβουλευτές αναλαμβάνουν την υποχρέωση να στηρίξουν δράσεις υπέρ της ευρωπαϊκής νησιωτικής πολιτικής.
Την πρωτοβουλία αυτή πήρε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία στο συνέδριο της τον Σεπτέμβριο στο Καστελλόριζο και υπεύθυνο της ελληνικής καμπάνιας είναι το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών. Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδημούλης υπέγραψε αυτή την πρωτοβουλία και στηρίζει τα μικρά νησιά.

eep logo