Μικρά Νησιά, μεγάλο πείσμα…

mikra nisia syskepsi

Περισσότερα από 40 Ελληνικά μικρά νησιά ενώνουν τις δυνάμεις τους για να διεκδικήσουν πόρους από τα τομεακά προγράμματα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δήμοι - μέλη του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών ξεκίνησαν ήδη τις τεχνικές ενημερώσεις με σκοπό την διεκδίκηση των οφειλόμενων από την πολιτεία προς τα νησιά μας.
Οι καιροί είναι δύσκολοι αλλά και το πείσμα των μικρονησιωτικών κοινωνιών είναι δυνατό. Οι τεχνικές συναντήσεις συνεχίζονται σε συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

eep logo