Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων: Επιμορφωτικό Πρόγραμμα από τον Όμιλο ΑΠΟΨΗ

Με δυνατότητα Πιστοποίησης από την TÜV HELLAS

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για "Προγραμματιστή Βάσεων Δεδομένων" πραγματοποιεί ο Όμιλος ΑΠΟΨΗ. Σκοπός του είναι να προσφέρει το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο ώστε οι συμμετέχοντες να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των καθημερινών εργασιών που αφορούν στον προγραμματισμό και την παρακολούθηση των βάσεων δεδομένων.
Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας 400 ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.
Παρέχεται δυνατότητα Πιστοποίησης από τον Οργανισμό Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Οφέλη προγράμματος

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:
• 1 μόριο στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
• Βεβαίωση Κατάρτισης του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
• Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα αποτελείται από τις εξής θεματικές ενότητες:
• Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων
• Συστήματα ΣΔΒΔ
• Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων
• Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων
• Βάσεις Δεδομένων και SQL
• Διαχείριση Δεδομένων με SQL
• Συνοπτικός Οδηγός SQL

Περισσότερες πληροφορίες για τον Όμιλο ΑΠΟΨΗ και το πρόγραμμα στο: https://www.apopsi.education/product/vasikes-psifiakes-dexiotites-se-sygchrona-logismika/