Επιμορφωτικό πρόγραμμα για "Υπάλληλο Διοικητικής Υποστήριξης - Γραφείου"

Δυνατότητα Πιστοποίησης από την TÜV HELLAS

Επιμορφωτικό πρόγραμμα για "Υπάλληλο Διοικητικής Υποστήριξης - Γραφείου" με δυνατότητα Πιστοποίησης από τον Οργανισμό Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (TÜV NORD) υλοποιείται από τον Όμιλο ΑΠΟΨΗ.

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος "Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης - Γραφείου" είναι να εκπαιδεύσει τα στελέχη διοικητικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς αλλά και όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν στον συγκεκριμένο τομέα, τις σύγχρονες τάσεις και σύνθετες απαιτήσεις της λειτουργίας και διαχείρισης του εργασιακού χώρου.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας 400 ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

Οφέλη προγράμματος
Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:
• 1 μόριο στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
• Βεβαίωση Κατάρτισης του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
• Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ

Πρόγραμμα Σπουδών
Το πρόγραμμα αποτελείται από τις εξής θεματικές ενότητες:
1. Διαχείριση Χρόνου και Προγραμματισμός
2. H διαχείριση των εγγράφων
3. Σύγχρονα Εργαλεία Οργάνωσης Γραφείου
4. Τα μυστικά της επικοινωνίας
5. Τηλεφωνική επικοινωνία

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον Όμιλο ΑΠΟΨΗ και το πρόγραμμα: https://www.apopsi.education/product/organosi-kai-diacheirisi-grafeioy/