Ημερίδα για το χρηματοδοτικό μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»

connecting europe

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Ιανουαρίου ημερίδα με αντικείμενο το χρηματοδοτικό μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη/Connecting Europe Facility (CEF)» σε θέματα που αφορούν την Ελλάδα.
Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, τη Γενική Διεύθυνση της ΕΕ DG MOVE και το ΙΝΕΑ.

Με αφορμή τη συνάντηση αυτή ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε τα παρακάτω:
Ο Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» {Connecting Europe Facility (CEF)} συμβάλλει στη δημιουργία και την ανάπτυξη έργων υποδομής, στους τρεις τομείς των Μεταφορών, της Ενέργειας και των Τηλεπικοινωνιών, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στα κράτη-μέλη να αναπτύξουν έναν ενιαίο εκσυγχρονισμένο ιστό που θα διευκολύνει τις συνεργασίες και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
Ο νέος αυτός χρηματοδοτικός μηχανισμός αποτελεί μια ακόμα πηγή εξασφάλισης πόρων από την ΕΕ. Οι πόροι αυτοί μπορούν να παράξουν επιπλέον προστιθέμενη αξία στους συγκεκριμένους τομείς μέσω της ολοκλήρωσης σημαντικών έργων για την Ελλάδα, δημιουργώντας τις απαραίτητες συνέργιες και συμπληρωματικότητες με τους πόρους του ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό προσδοκούμε στη συνέχιση και εμβάθυνση της μέχρι σήμερα καλής συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές της ΕΕ. Επιπλέον η Ελλάδα θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να αξιοποιήσει κάθε μηχανισμό, ο οποίος μπορεί να συνεισφέρει με πρόσθετους πόρους στην ελληνική οικονομία μεγιστοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχονται μέσα από εργαλεία αυτού του τύπου.

eep logo