Παγκόσμια ημέρα Δράσης κατά της Κλιματικής Αλλαγής


Δήλωση του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Δράσης κατά της Κλιματικής Αλλαγής, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε:
«Η Κλιματική αλλαγή τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται ραγδαία με συνέπεια να μιλάμε πλέον για κλιματική κρίση. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε καθήκοντα στην Περιφέρεια Αττικής έχουμε θέσει τα ζητήματα του περιβάλλοντος και της κλιματική αλλαγής σε πρώτη προτεραιότητα. Η ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και η οικοδόμηση ανθεκτικότητας σε πόλεις και περιφέρειες γίνεται όλο και περισσότερο επιτακτική και για το λόγο αυτό οι πόροι του νέου ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 για λήψη μέτρων και δράσεων προστασίας από φυσικές καταστροφές θα είναι ιδιαίτερα αυξημένοι. Η Περιφέρεια Αττικής έχει εκπονήσει το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής, αφού προηγήθηκε ανάλυση τρωτότητας σε όλους τους τομείς βάσει συγκεκριμένων κλιματικών σεναρίων λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιφερειακής ενότητας, καθώς και τις συνέργειες με τα σχέδια προσαρμογής των όμορων Περιφερειών μας, στο πλαίσιο μίας βιώσιμης ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της Αττικής απέναντι στην κλιματική κρίση. Επιπλέον δημιουργήσαμε ένα νέο, πανελλαδικό δίκτυο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την κλιματική αλλαγή και το μετριασμό των επιπτώσεων αυτής με την επωνυμία Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την Κλιματική Αλλαγή- CLIMATTICA®. Στη Περιφέρεια Αττικής προχωρήσαμε και στην «Κατάρτιση Γενικού́ Σχέδιου (Master plan) για την αντιμετώπιση πλημμυρικού κινδύνου και των επιπτώσεων των πυρκαγιών του 2021». Σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες, το κόστος προετοιμασίας και υλοποίησης των άμεσα αναγκαίων παρεμβάσεων φτάνει τα 110 εκατομμύρια ευρώ μόνο για την Αττική. Ταυτόχρονα από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων μας δημιουργήσαμε το παρατηρητήριο ρεμάτων το οποίο καταγράφει συνεχώς τις ενέργειες και τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στα ρέματα σε όλη την επικράτεια της Περιφέρειας Αττικής. Εργαζόμαστε 365 ημέρες το χρόνο με στόχο να υλοποιήσουμε έργα και υποδομές που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας της Αττικής. Προς την κατεύθυνση αυτή, με τη στήριξη της Πολιτείας και τη συνεργασία της κοινωνίας, δουλεύουμε μεθοδικά για να πετύχουμε τον στόχο μας».

eep logo