Νέα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα

O Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

1

Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα -Διοίκηση Επιχειρήσεων

25

ü   

 

2

Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν

25

ü   

 

3

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

25

ü   

 

4

Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων

25

ü   

 

5

Αγωγή Υγείας –Πρώτες Βοήθειες

25

 

ü   

6

Δημιουργία Ιστοσελίδας

50

ü   

 

7

Βασικά Αγγλικά Α1

50

ü   

 

8

Βασικά Γαλλικά Α1

50

ü   

 

9

Βασικά Γερμανικά Α1

50

ü   

 

10

Βασικά Ισπανικά Α1

50

ü   

 

11

Βασικά Ισπανικά Α2

50

ü   

 

12

Βασικά Ιταλικά Α1

50

ü   

 

13

Βασικά Αγγλικά Α2

50

ü   

 

14

Βασικά Γαλλικά    Α2

50

ü   

 

15

Βασικά Γερμανικά Α2

50

ü   

 

16

Βασικά Ιταλικά Α2

50

ü   

 

17

Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής

και προσωπικής ζωής

25

ü   

 

18

Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων

25

ü   

 

19

Εθελοντισμός: Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων, Εκτάκτων αναγκών

 στην τοπική κοινωνία

25

ü   

 

20

Ιστορία της Τέχνης

25

ü   

 

21

Κινηματογράφος

25

ü   

 

22

Φωτογραφία

25

 

ü   

23

Εργαστήρι δημιουργίας Κοσμήματος

50

 

ü   

24

Εργαστήρι Μαγειρικής με παραδοσιακές συνταγές

35

 

ü   

25

Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής

50

 

ü   

26

Τοπική κοινότητα μάθησης: Λέσχη Λογοτεχνίας

25

 

ü   

27

Σύγχρονη οικογένεια

50

ü   

 

28

Σύνδεση σχολείου -οικογένειας

50

ü   

 

29

Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα

περιβάλλοντα μάθησης

25

ü   

 

30

Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός,

διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή, κ.λ.π)

25

ü   

 

31

Εξαρτήσεις και πρόληψη

15

ü   

 

32

Ανακύκλωση και κομποστοποίηση

25

ü   

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
Από Δευτέρα ως Παρασκευή (9.00 ως 14.00)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Τηλ. : 2104836392
Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία ΗΣΑΠ, Μοσχάτο.
Υπεύθυνος:Π.Χαλκίδης
Email: halkidis@0168.syzefxis.gov.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ
Τηλ. : 2103426414
Ταχ. Διεύθυνση: Πειραιώς και Επταλόφου-κτίριο 8
Υπεύθυνη:Σ.Ευκαρπίδου
Email: efkarpidou@yahoo.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

 

ETEKA_Desktop

eep logo