Δράσεις για την προστασία των αλιευτικών πόρων

Ομιλία Σ. Κεδίκογλου στο πλαίσιο της 9ης Διεθνούς Διάσκεψης «Our Ocean Greece» 2024

Τις δράσεις που έχει αναλάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε θέματα προστασίας των αλιευτικών πόρων και της ισορροπίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος ανέλυσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σίμος Κεδίκογλου, κατά την ομιλία του σε εκδήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών για τους ωκεανούς, στο πλαίσιο της 9ης Διεθνούς Διάσκεψης «Our Ocean Greece» 2024.

«Έχουμε ήδη θεσμοθετήσει πληθώρα πρόσθετων εθνικών ρυθμιστικών μέτρων για την άσκηση της αλιευτικής δραστηριότητας, με γνώμονα κυρίως την ορθολογική διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, λαμβάνοντας όμως σοβαρά υπόψη και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις στον τομέα» ανέφερε σχετικά ο κ. Κεδίκογλου.

Σημείωσε ότι μεταξύ άλλων «προβλέπονται πληθώρα τοπικών και χρονικών απαγορεύσεων στην άσκηση της αλιευτικής δραστηριότητας από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, ενώ η εξέταση και νέων προτάσεων είναι συνεχής».

Σύμφωνα με τη «Στρατηγική της Ε.Ε. για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030» θα πρέπει να προστατεύεται περισσότερο η φύση, με τον κ. Κεδίκογλου να υπογραμμίζει «τουλάχιστον το 30% των θαλάσσιων εκτάσεων θα πρέπει να προστατεύονται στην Ε.Ε. που συνιστά ελάχιστο επιπλέον ποσοστό 19% για τις θαλάσσιες περιοχές σε σύγκριση με σήμερα σε επίπεδο ΕΕ», όταν σήμερα, αυτό το ποσοστό ανέρχεται σε λιγότερο από 1%».

Η χώρα μας όπως ανέφερε έχει ήδη εκπληρώσει τον παγκόσμιο και τον ευρωπαϊκό στόχο σχετικά με την επέκταση των προστατευόμενων περιοχών σε 17% της χερσαίας και 10% της θαλάσσιας έκτασης του πλανήτη, όπως είναι περιοχές Natura 2000 και εθνικά πάρκα.

«Επιπλέον» σημείωσε «χωρίς να έχουν επίσημα χαρακτηρισθεί, έχουν ήδη ληφθεί μέτρα προστασίας στο Αιγαίο Πέλαγος, με έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό από εκτεταμένες Περιοχές Περιορισμού Αλιείας, στην συντριπτική πλειοψηφία των οποίων απαγορεύεται η άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων με συρόμενα ή κινητά εργαλεία σε μόνιμη βάση».

Ο κ. Κεδίκογλου αναφέρθηκε στο Σχέδιο Δράσης «Μεσόγειος, μια υποδειγματική θάλασσα έως το 2030», που προτάθηκε από την Γαλλία, στο οποίο η χώρα μας συμμετέχει, και εστιάζει στις 4 βασικές προκλήσεις για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντός της Μεσογείου οι οποίες είναι:

- απώλεια βιοποικιλότητας

- μη βιώσιμη αλιεία,

- ρύπανση των θαλασσών, ιδίως από τα πλαστικά,

- μη βιώσιμες θαλάσσιες μεταφορές.

Παράλληλα, ο κ. Κεδίκογλου χαρακτήρισε προτεραιότητα της χώρας τη στήριξη της μικρής παράκτιας αλιείας» η οποία αποτελεί σύμφωνα με τον ίδιο ζωτικό πυλώνα της οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα επισήμανε την «ανάγκη για την συν-εκτίμηση και των άλλων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, εκτός της αλιείας, που συμβάλλουν στην υποβάθμιση του θαλασσίου περιβάλλοντος και στην μείωση των αποθεμάτων και της θαλάσσιας βιοποικιλότητας».

Τέλος, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τόνισε την ανάγκη αποφυγής του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των αλιέων των κρατών-μελών «που υποχρεούνται σε εφαρμογή ενός αυστηρού θεσμικού πλαισίου, και των αλιέων των τρίτων χωρών», όπως είπε.

 

 

eep logo