Αναστολή λειτουργίας Αθλητικών και Πολιτιστικών χώρων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

dimarxeio MOSXATOU TAUROU

Λόγω κακοκαιρίας

Με την Απόφαση 785/2021 του Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, ανάστέλεται η λειτουργία των Αθλητικών και Πολιτιστικών χώρων του Δήμου, λόγω κακοκαιρίας.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου αναφέρει ότι:

"Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 περ. 27 του ίδιου νόμου για τις πρόσθετες αρμοδιότητες των δήμων.
Το γεγονός ότι αναμένονται ακραία καιρικά φαινόμενα

Αποφασίζουμε
Αναστέλλουμε τη λειτουργία όλων των αθλητικών και πολιτιστικών χώρων του Δήμου μας από σήμερα Πέμπτη 14/10/2021 έως και αύριο Παρασκευή 15/10/2021, ως προληπτικό μέτρο ενόψει των ακραίων καιρικών φαινομένων. Επίσης, αναστέλλεται η λειτουργία του ΚΔΑΠ ΜΕΑ από σήμερα Πέμπτη 14/10/2021 έως και αύριο Παρασκευή 15/10/2021".