Καμπάνια ευρωβουλευτών υπέρ των μικρών νησιών

mikra nisia

Πρωτοβουλία ανέλαβαν όλα τα ευρωπαϊκά δίκτυα μικρών νησιών για την δημιουργία ομάδας υποστηρικτών ευρωβουλευτών σε θέματα μικρονησιωτικής πολιτικής.
Συγκεκριμένα οι ενώσεις δικτύων μικρών Νησιών της Γαλλίας, Δανίας, Ελλάδας, Εσθονίας, Ιρλανδίας, Ιταλίας, Κροατίας, Σουηδίας, Φιλανδίας, της Σκοτίας και των αυτόνομων νησιών Αλλαντ καλούν όλους τους εθνικούς τους ευρωβουλευτές να συνυπογράψουν την επιστολή τους εάν ενστερνίζονται και συμφωνούν με αυτήν. Μέσω της δήλωσης τους οι ευρωβουλευτές αναλαμβάνουν την υποχρέωση να στηρίξουν δράσεις υπέρ της ευρωπαϊκής νησιωτικής πολιτικής.
Την πρωτοβουλία αυτή πήρε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία στο συνέδριο της τον Σεπτέμβριο στο Καστελλόριζο. Την ευθύνη της ελληνικής καμπάνιας έχει το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών.

Το ΕΔΜΝ απέστειλε σχετική επιστολή σε όλους τους Έλληνες Ευρωβουλευτές οι οποίοι ενστερνίζονται τα δημοκρατικά ιδεώδη και το δικαίωμα της διατήρησης ζωής πάνω σε μικρά νησιά. Αναμένεται η απάντηση των ευρωβουλευτών.
Τέλος να σημειωθεί ότι η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στην ισχυροποίηση του ευρωπαϊκού νησιωτικού Λόμπυ, ιδιαίτερα τώρα πού ξεκίνησε η προετοιμασία του επόμενου συνέδριου μικρών Νησιών το οποίο και θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, δίνοντας έτσι την δυνατότητα σε μια πρώτη κοινή συμμετοχή όλων των φιλονησιωτικών φορέων και παραγόντων.

Συγκεκριμένα η ευρωπαϊκή ομοσπονδία μικρών νησιών και τα μέλη της ζητούν από τους ευρωβουλευτές να υπογράψουν δήλωση υποστήριξης για τα νησιά της Ευρώπης.
Τους ζητούν να δεσμευτούν ότι θα στηρίζουν μια πολιτική υπέρ των νησιών και θα ενθαρρύνουν τους κατοίκους να συνεχίσουν να ζουν και να δραστηριοποιούνται στα μικρά νησιά και θα στηρίζουν το δικαίωμα της ίσης πρόσβασης των μικρονησιωτών στις υπηρεσίες. Ακόμη, θα πιέσουν για την δημιουργία θετικών κινήτρων για τις δράσεις πού δημιουργούν απασχόληση και ενός συστήματος μεταφοράς πού θα υποστηρίζει τις ανάγκες του πληθυσμού πού κατοικεί και επιχειρεί καταρχήν στα νησιά. Ζητά επίσης να δεσμευτούν ότι θα συμμετάσχουν μέσω κοινής ομάδας για την αναθεώρηση όλων αυτών των κανόνων οι οποίοι παρακωλύουν τις μεταφορές ανθρώπων, πραγμάτων και δεδομένων στα μικρά νησιά, των εφαρμογών ΑΠΕ και σε κάθε μεροληπτική πολιτική ενάντια στα νησιά.
Τέλος δεσμεύονται, όλοι οι ευρωβουλευτές πού θα υπογράψουν, να πράξουν ότι είναι δυνατόν ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις στα μικρά νησιά ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα και η καθιέρωση τίτλου προϊόντων μικρών νησιών, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κοινοτικές οδηγίες.
Η διαδικασία ξεκίνησε ταυτόχρονα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και μετά από τους ευρωβουλευτές θα προχωρήσει και σε άλλες ομάδες..

Pin It

eep logo