Μέθοδοι προσέγγισης της αγοράς της Κίνας

ellada china flags

Επιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης από το Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο

Το Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει στα μέλη του διοργανώνει Επιδοτούμενα Σεμινάρια Εργαζομένων, του προγράμματος ΛΑΕΚ 1 - 25 του ΟΑΕΔ.
Πρόκειται για εξειδικευμένα σεμινάρια κατάρτισης με έμπειρους στην κινεζική αγορά και τις πωλήσεις πιστοποιημένους εισηγητές. Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν ανέξοδα τις γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού τους και να είναι πιο καλά προετοιμασμένες στη συνεργασία τους με την κινεζική αγορά, το εμπόριο και τις υπηρεσίες.

Στόχος είναι η παροχή στους εργαζομένους των επιχειρήσεων – μελών του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου της καλύτερης κατάρτισης για την προσέγγιση και τη συνεργασία με την κινεζική αγορά αλλά και εν γένει για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας.
Τα προγράμματα είναι συνολικής διάρκειας 32 ωρών (8 4ωρα) και υλοποιούνται σε ώρες εκτός ωραρίου εργασίας (απογευματινά ή πρωινά τμήματα). Με την αποπληρωμή του προγράμματος, ο εργαζόμενος που θα παρακολουθήσει πλήρως το πρόγραμμα, θα λάβει ως αμοιβή το ποσό των 160,00€ καθαρά και βεβαίωση παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι, που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και εργάζονται σε επιχείρηση/ μέλος του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου που απασχολεί με ΙΚΑ έως 25 εργαζόμενους.
Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων πλην των εισηγητών θα υπάρξουν και παρουσίες επιχειρηματιών και συμβούλων αλλά κι εκπροσώπων επιχειρήσεων που ήδη έχουν αναπτύξει συνεργασία με την κινεζική αγορά ή είναι ήδη εγκατεστημένοι στην Κίνα.

Τα επιδοτούμενα αυτά σεμινάρια αφορούν εργαζομένους σε επιχειρήσεις/μέλη του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου εντός Αττικής και θα πραγματοποιούνται σε κεντρικά σημεία της Αθήνας ή εντός των γραφείων του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου.
Εμπόριο, Υπηρεσίες, Κουλτούρα, Γλώσσα, Marketing:
Μέθοδοι προσέγγισης της αγοράς της Λ.Δ. της Κίνας

1ο, 2ο 4ωρα Εμπόριο/ εισαγωγές από την Κίνα/ προμήθειες εξαγωγές προς την Κίνα

3ο 4ωρο Κινεζικός εισερχόμενος τουρισμός και real estate

4ο 4ωρο Προσέλκυση του Κινέζου επενδυτή

5ο 4ωρο Μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση/ συνεργασία με την Κίνα / Προβλήματα και ευκαιρίες

6ο 4ωρο Business Plan στην προσέγγιση της Κινεζικής Αγοράς

7ο, 8ο 4ωρα Εκμάθηση της επιχειρηματικής κινεζικής κουλτούρας και βασικών κινεζικών εκφράσεων/λέξεων

Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσουν ΑΜΕΣΑ οι εργαζόμενοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν είναι τα εξής:
• Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης στην οποία εργάζονται (επισυνάπτεται έτοιμη φόρμα)
• Συμπλήρωση στοιχείων καταρτιζομένου (επισυνάπτεται έτοιμη φόρμα )
• Φωτ/φο της αστυνομικής ταυτότητας,
• Φωτ/φο Νόμιμου Παραστατικού από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που να αποδεικνύει το Α.Φ.Μ. (εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική δήλωση ή φορολογική ενημερότητα)
• Φωτ/φο τραπεζικού λογαριασμού
• Φωτ/φο Βιβλιαρίου Ασθενείας ΙΚΑ με θεωρήσεις από «01/03/2015 έως 28/02/2016»
• Αριθμός Μητρώου εταιρείας μέλους στο Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο

Για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσετε για την καλύτερη διοργάνωση με την κα Λαζαρακοπούλου και στα τηλ: 6973 342765, 2104920777 ή με τα γραφεία του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου
στα τηλ. 210 3629445 και 6932 900255 κα Σταματίνα Μάρκου, Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου.

Pin It

eep logo