Β.Κορκίδης: Εξαίρεση στην ανάπτυξη η Ελλάδα

korkidis omilia

Στις Βρυξέλλες στις 9, Οκτωβρίου 2015, η UEAPME της οποίας μέλος είναι η ΕΣΕΕ, παρουσίασε τον Δείκτη Επιχειρηματικού κλίματος των ΜμΕ, που δείχνει ότι οι ευρωπαϊκές ΜμΕ εκφράζουν περισσότερη εμπιστοσύνη στο οικονομικό τους μέλλον, αφού ο δείκτης αυξήθηκε κατά 2,7 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 75 για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιπλέον, το χάσμα εμπιστοσύνης μεταξύ των χωρών του Νότου με τις χώρες του Βορρά και του Κέντρου με την Περιφέρεια της Ευρώπης, μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο που παρατηρείται από την αρχή της κρίσης των κρατικών ομολόγων. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος εξαμήνου, η διαφορά μεταξύ των δύο περιοχών, έφθασε στο χαμηλότερο επίπεδο από την αρχή της κρίσης δημοσίου χρέους. Το επίπεδο εμπιστοσύνης στη Νότια Ευρώπη έχει αυξηθεί κατά 5,1 ποσοστιαίες μονάδες κατά το πρώτο εξάμηνο και οι ΜμΕ αναμένουν να υπερβεί το ουδέτερο επίπεδο των 70 μονάδων κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Αυτό είναι ένα σαφές σημάδι ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για κάποιες χώρες του Νότου έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς.
Το Βαρόμετρο της UEAPME για τις ΜμΕ, δείχνει ότι το πρώτο εξάμηνο του 2015 ξεπέρασε τις προσδοκίες της αγοράς. Κάθε οικονομικός δείκτης του βαρόμετρου των ΜμΕ είδε βελτιώσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2015, αλλά, ακόμη πιο σημαντικό, είναι ότι κάθε ένα από τα έξι κριτήρια που ξεπέρασε τις προσδοκίες πριν από έξι μήνες, τροφοδοτούν ακόμα υψηλότερες προσδοκίες για το δεύτερο εξάμηνο του 2015. Ταυτόχρονα, φαίνεται ότι οι ΜμΕ εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις υπάρχουσες ικανότητες τους και ακόμη δεν βλέπουν την ανάγκη για νέες επενδύσεις και για πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού στο άμεσο μέλλον, με εξαίρεση το τομέα της μεταποίησης. Για το λόγο αυτό, οι ΜΜΕ χρειάζονται μια σταθερή οικονομική προοπτική και καλύτερες συνθήκες δανεισμού, προκειμένου να μετατρέψουν αυτά τα θετικά σήματα σε μια σταθερή και βιώσιμη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη.

Ο Διευθυντής της Μονάδας Μελετών της UEAPME κος Gerhard Huemer, που παρουσίασε την έρευνα, εξήγησε:
"Η σημαντική αύξηση που παρατηρείται για τις ΜμΕ με τον Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδοκιών είναι ένα σαφές σημάδι της ευρωπαϊκής οικονομίας που σταθεροποιείται. Ωστόσο η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων εξακολουθεί να αναφέρει μια ουδέτερη στάση, που όμως υπερτερούν οι θετικές απαντήσεις. Ο κύριος λόγος για τη βελτίωση, φαίνεται να είναι η αύξηση της εγχώριας ζήτησης, η οποία τώρα δείχνει περισσότερη εμπιστοσύνη στις τοπικές επιχειρήσεις, ενώ οι μεγαλύτερες μεταποιητικές ΜμΕ έχουν ήδη ωφεληθεί λόγω του εξαγωγικού εμπορίου που δείχνει ανάκαμψη από το δεύτερο εξάμηνο του 2014. Η έρευνα επίσης δείχνει μια συνεχή επέκταση της οικονομίας, ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη, που υποστηρίζεται από τις δύο χαμηλές τιμές, των βασικών εμπορευμάτων και την πρόσφατη υποτίμηση του ευρώ. Ωστόσο ακόμα δεν υπάρχει αρκετή δυναμική στην ανάπτυξη για να επιταχύνει αρκετά τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και αύξηση των επενδύσεων, οι οποίες αποτελούν τα κρίσιμα συστατικά για να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη ανάκαμψη. Το κύριο πακέτο του Βαρόμετρου δείχνει ότι η πραγματική οικονομία φαίνεται να είναι κοντά σε μια περίοδο ανάπτυξης και οι ευρωπαϊκές ΜμΕ σε θέση να εισέλθουν σε αυτή τη πορεία στο επόμενο εξάμηνο, αλλά η σταθερότητα και η στήριξη είναι απαραίτητα στοιχεία για να την μετατρέψουν σε επενδύσεις και δημιουργία θέσεων εργασίας".

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ και Αντιπρόεδρος της UEAPME κ. Βασίλης Κορκίδης αναφορικά με την έρευνα επισημαίνει:
"Η UEAPME είναι ο Ευρωπαϊκός κοινωνικός εταίρος των εργοδοτών που εκπροσωπεί τη μεταποίηση, το εμπόριο και τις ΜμΕ από την ΕΕ και άλλες χώρες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η UEAPME έχει 80 οργανώσεις μέλη που καλύπτουν πάνω από 12 εκατομμύρια επιχειρήσεις με 55 εκατομμύρια εργαζόμενους. Η επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης μεταξύ των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Κλίματος, δεν διαφαίνεται στην Ελλάδα και αυτό μας απογοητεύει. Η αισιοδοξία που δείχνει το Βαρόμετρο, με τα πρώτα σημάδια βελτίωσης στην αγορά εργασίας και την αναμονή των επενδύσεων, δεν διαπνέει την ελληνική αγορά. Το ανησυχητικό όμως είναι ότι, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις, δεν "ξεμακραίνουμε" μόνο από τις υπόλοιπες χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά, αλλά και του Νότου."

Pin It

eep logo