Προκήρυξη Μερικής Υποτροφίας από το ALBA για MSc in Shipping Management

ypotrofies 3

Το ALBA Graduate Business School at the American College of Greece, προκηρύσσει μια μερική υποτροφία (50%) για την κάλυψη διδάκτρων του μεταπτυχιακού προγράμματος MSc in Shipping Management ή το ΜΒΑ in Shipping. Η υποτροφία αφορά την ακαδημαϊκή χρονιά 2016-2017. (Το συνολικό κόστος για το MSc in Shipping Management είναι 12,500 ευρώ και για το ΜΒΑ in Shipping 19,750 ευρώ).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις υποτροφίες λήγει στις 29/01/2016 και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως τις 26/02/2015. Η αίτηση γίνεται οnline στο https://applications.alba.edu.gr/

Μετά τη συγκέντρωση όλων των αιτήσεων, η τελική επιλογή θα γίνει από το ALBA με βάση την αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων. Όλοι οι υποψήφιοι για την υποτροφία θα πρέπει να έχουν συμμετέχει στο Συνέδριο SAFETY4SEA Athens Forum που θα πραγματοποιηθεί στο Ευγενίδειο Πλανητάριο στις 7 Οκτωβρίου.

Τα κριτήρια επιλογής για τις υποτροφίες είναι εκείνα που αφορούν σε όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα του ALBA. (Δείτε τα κριτήρια επιλογής του ALBA για το MSc in Shipping Management στο http://www.alba.edu.gr/Academic/mscship/Pages/InfoforAdmission.aspx και για το ΜΒΑ in Shipping στο http://www.alba.edu.gr/Academic/shipping/Pages/InfoforAdmissions.aspx) .

Ολοι οι υποψήφιοι θα περάσουν από τη διαδικασία αίτησης, αξιολόγησης και επιλογής του ALBA.
Στην διαδικασία δεν μπορούν να συμμετέχουν οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές του ALBA Graduate Business School at The American College of Greece αλλά και εκείνοι που έχουν αιτηθεί οποιαδήποτε άλλη υποτροφία ή οικονομική βοήθεια από το ALBA και τους έχει προεγκριθεί.

Pin It

eep logo