Αμειβόμενη πρακτική εργασία σε φοιτητές, αποφοίτους μεταπτυχιακών προγραμμάτων και υποψήφιους διδάκτορες

eit food greece

Aπό το ΕΙΤ Food Hub Greece

Το νέο κύκλο υποτροφιών πρακτικής άσκησης ανακοίνωσε ο τομέας τροφίμων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας στην Ελλάδα (EIT Food Hub Greece).

Πρόκειται για δύο προγράμματα πρακτικής άσκησης σε συνεργαζόμενες εταιρείες (PepsiCo, SIEMENS, Maspex, Puratos, Peak Bridge, GrupoAN, DSM κ.α.) και ερευνητικά κέντρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Azti Technalia, IMdea, Autonomous University of Madrid, Spanish National Research Council CSIC κ.α.), με διάρκεια 3 έως 6 μήνες.

Το ποσό της αμοιβής κυμαίνεται από 650 έως 1850 ευρώ ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο και το μοντέλο εκπόνησης της πρακτικής άσκησης.

Το συνολικό πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο επιμέρους προγράμματα υποτροφιών ενώ η καταληκτική ημερομηνία για αιτήσεις είναι η 12η Απριλίου 2021:

* RIS Fellowships: απευθύνεται σε εγγεγραμμένους φοιτητές και αποφοίτους μεταπτυχιακών προγραμμάτων καθώς και σε νέους επιχειρηματίες με ενδιαφέρον στους τομείς της αγροτικής παραγωγής και της διατροφής. Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας κυμαίνεται από 650 έως 1350 ευρώ ανάλογα με το μοντέλο εκπόνησης της πρακτικής άσκησης (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως).

* RIS Talents: απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες και νέους μεταδιδάκτορες, με ενδιαφέρον στους τομείς της αγροτικής παραγωγής και της διατροφής. Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας κυμαίνεται από 950 έως 1850 ευρώ ανάλογα με το μοντέλο εκπόνησης της πρακτικής άσκησης (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως).

Σημειώνεται ότι τα προγράμματα πρακτικής άσκησης θα διεξαχθούν στην αγγλική γλώσσα.

Pin It

eep logo