ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49

seminaria ergazomenoi

Ενημέρωση από την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, Όμορων Νομών και Νήσων Αιγαίου

Η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, Όμορων Νομών και Νήσων Αιγαίου με ανακοίνωσή τςη ενημερώνει ότι, εκδόθηκε η νέα εγκύκλιος του ΟΑΕΔ, για το Πρόγραμμα της Επαγγελματικής Κατάρτισης των εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2019.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων για τα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2019, θα ανακοινωθεί σε δεύτερο χρόνο, με νέα Ανακοίνωση.

Η κατανομή της χρηματοδότησης του προγράμματος ανά Νομό, οι δικαιούχοι φορείς, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι όροι υλοποίησης των προγραμμάτων, προσδιορίζονται στην Εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία επισυνάπτεται.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-49, δικαιούχοι υλοποίησης είναι:
1. Οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών, των οποίων τα μέλη διατηρούν επαγγελματική δραστηριότητα οι οποίοι έχουν συσταθεί τουλάχιστον δύο χρόνια και των οποίων οι αρχαιρεσίες θα πρέπει να έχουν διεξαχθεί με την παρουσία δικηγόρου και η σχετική απόφαση διορισμού για την επίβλεψη των αρχαιρεσιών του Δικηγορικού Συλλόγου να επισυνάπτεται στο Πρακτικό Αρχαιρεσιών το οποίο θα αποστέλλεται στον ΟΑΕΔ.
2. Οι επιστημονικοί σύλλογοι των οποίων οι επιχειρήσεις-μέλη απασχολούν από 1-49 άτομα των οποίων τα μέλη διατηρούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν καλύπτονται από τους δικαιούχους του σημείου 1 (φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών).
Οι δικαιούχοι φορείς οφείλουν να συμπεριλάβουν στις προτάσεις τους μόνο εργαζόμενους επιχειρήσεων του κλάδου που εκπροσωπούν.

Στα ανωτέρω προγράμματα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα, να συμμετέχουν εργαζόμενοι:
• επιχειρήσεων Μέλη του ΦΕΕ (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο), καθώς και εργαζόμενοι επιχειρήσεων μη Μέλη του ΦΕΕ (όταν ο ΦΕΕ του εργοδότη τους δεν συμμετέχει σε πρόγραμμα ή οι εργοδότες τους δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του Δικαιούχου Φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών στον οποίο ανήκουν ή οι εργοδότες τους δεν ανήκουν σε ΦΕΕ).
• που το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία, όπου υποχρεωτικά θα πρέπει, όταν δηλώνονται σε πρόγραμμα ( κατά την υποβολή των προγραμμάτων ή κατά την επιτρεπτή αντικατάστασή τους) να μην εμφανίζονται απασχολούμενοι σε επιχείρηση, και να διαθέτουν τουλάχιστον 50 ημερομίσθια. Η περίοδος ελέγχου της απασχόλησης αφορά το προηγούμενο έτος της εγκυκλίου ήτοι το 2018.

Στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις που:
•απασχολούν από 1 έως 49 εργαζόμενους.
•υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής στο ΕΦΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους.

 

Pin It
Attachments:
Download this file (Εγκύκλιος ΛΑΕΚ 1-49 Έτους 2019.pdf)Εγκύκλιος ΛΑΕΚ 1-49 Έτους 2019[Εγκύκλιος ΛΑΕΚ 1-49 Έτους 2019]1276 kB