«Ενεργειακή απόδοση & έξυπνα νησιά»

mikra nisia

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις Βρυξέλλες, Δημόσια ακρόαση του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης (Insuleur), προεδρεύοντος του κ. Γεωργίου Μπενέτου, Προέδρου του Δικτύου, με θέμα: «Ενεργειακή απόδοση & έξυπνα νησιά».

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στη συμμετοχή των παρακάτω:
1) κ.Dominique Ristori Γενικού Δ/ντή ενέργειας Ε.Ε.
2) κ.Rudi Arnoutt Δ/ντή Γραφείου του Προέδρου Ε.Ο.Κ.Ε. κ.Ηenri Malosse.
3) κ.Αλέξη Χατζημπήρου Σύμβουλου ενέργειας νησιών – CPMR.
4) κ.Michael Steurer Σύμβουλου θεμάτων Ε.Ε. ενέργειας και περιβάλλοντος-
Ευρωεπιμελητήριο.
5) κ.Renzo Curmi Μέλους Δ.Σ. Επιμελητηρίου Γκότζο
6) κ.Ελευθέριου Κεχαγιόγλου Προέδρου Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών & Μέλους Δ.Σ. Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μικρών Νησιών.

Όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης (Insuleur), κ. Γεώργιος Μπενέτος:
«Το θέμα της σημερινής δημόσιας ακρόασης, η ενεργειακή επένδυση στα νησιά, θεωρώ ότι είναι μείζονος σημασίας για την αυτοδύναμη παρουσία τους στον χώρο.
Οι εναλλακτικές μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αιολική και κυματική, θεωρείται βάσιμα ότι μπορούν να καλύψουν σε μεγάλο ποσοστό και σε αρκετά νησιά πλήρως τις απαιτήσεις τους σε ηλεκτρισμό, βασική και απαραίτητη μορφή ενέργειας για την πράσινη και οικολογική διάσταση του εγχειρήματος μας.
Άλλωστε, η τουριστική δραστηριότητα, κατεξοχήν πηγή εισοδήματος των νησιών, κατά βάση χρειάζεται ηλεκτρισμό για να κινηθεί, με εξαίρεση τα μεταφορικά μέσα που είναι ακόμα συνδεδεμένα με το πετρέλαιο και τα παράγωγα του.
Η ενεργειακή (ιδίως η ηλεκτρική) επάρκεια των νησιών, είναι θέμα στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας σε αυτά, καθόσον η μεταφορά της από την ηπειρωτική χώρα κοστίζει αρκετά, με αποτέλεσμα την αρνητική επίδραση στο κόστος παροχής των παραγόμενων προϊόντων & υπηρεσιών από τις νησιωτικές επιχειρήσεις.
Τον Δεκέμβριο του 2014 στην Ελλάδα, στα Χανιά της Κρήτης συγκεκριμένα, πραγματοποιήσαμε ημερίδα με θέμα «Έξυπνα νησιά», η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως πρόγονος της σημερινής μας εκδήλωσης».

Ακολούθησε εκτενής συζήτηση και ως θετικό συμπέρασμά της μπορεί να θεωρηθεί η δήλωση της αρμόδιας Δ/νσης Ενέργειας της Ε.Ε., για υιοθέτηση προγράμματος εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων στα νησιά, μετά από σχετικό διάλογο με τις κατά τόπους νησιωτικές περιφέρειες, όσον αφορά την εξειδίκευση της δράσης που θα ακολουθηθεί.

ETEKA_Desktop

eep logo