Και τα... ψάρια επηρεάζει ο κορωνοϊός!

ixthyokalliergeies

Ισχυρό πλήγμα και απώλειες για τις ιχθυοκαλλιέργειες

Υπό επανεξέταση έχει τεθεί το χρονοδιάγραμμα ενοποίησης των εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας «Σελόντα», «Νηρεύς» και «Ανδρομέδα», καθώς οι εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις που έχει η πανδημική κρίση στον κλάδο δημιουργεί νέα δεδομένα. Αν και το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την ενοποίηση των εταιρειών σε διάστημα 8 έως 10 μηνών από την έξοδο των «Σελόντα» και «Νηρεύς» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, αυτό τώρα δεν πρέπει να θεωρείται βέβαιο. Χθες, πάντως, ανακοινώθηκαν από τις «Σελόντα» και «Νηρεύς» τα αποτελέσματα της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών τους από την «Ανδρομέδα».

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης η οποία ολοκληρώθηκε στις 22 Απριλίου 2020, η «Ανδρομέδα» απέκτησε ένα επιπλέον 20,83% της «Νηρεύς» και ένα επιπλέον 18,39% της «Σελόντα». Πλέον, η «Ανδρομέδα» κατέχει το 95,57% της «Νηρεύς» και το 98,05% της «Σελόντα», και το επόμενο διάστημα θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς των λοιπών μετοχών προκειμένου στη συνέχεια να γίνει η διαγραφή των μετοχών των δύο εισηγμένων από το Χ.Α. Βάσει της νομοθεσίας, η απόκτηση των λοιπών μετοχών πρέπει να γίνει εντός των επόμενων τριών μηνών, με το προσφερόμενο τίμημα να είναι 0,23 ευρώ/μετοχή για τις μετοχές της «Νηρεύς» και 0,10 ευρώ/μετοχή για τις μετοχές της «Σελόντα».

Σε ό,τι αφορά την καταβολή του προσφερόμενου ανταλλάγματος σε όσους μετόχους είχαν αποδεχθεί τη δημόσια πρόταση, αυτή θα ξεκινήσει περί τις 28 Απριλίου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στις ανακοινώσεις των «Σελόντα» και «Νηρεύς». Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς και του δικαιώματος εξόδου, θα πραγματοποιηθεί στις δύο εταιρείες γενική συνέλευση μετόχων και θα ακολουθήσει αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διαγραφή των μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Από το Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαγραφεί και η μετοχή της «Περσεύς», θυγατρικής του ομίλου «Σελόντα», η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή ιχθυοτροφών και έχει επίσης περάσει στον έλεγχο της «Ανδρομέδα». Η υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την εν λόγω εταιρεία είναι σε εξέλιξη και η περίοδος αποδοχής αυτής από τους μετόχους μειοψηφίας λήγει στις 11 Μαΐου 2020.

Για την ώρα, όπως τονίζουν παράγοντες με γνώση, οι εταιρείες που θα ενοποιηθούν σε ένα σχήμα λειτουργούν παράλληλα και αυτόνομα και αυτό που εξετάζεται από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε η πανδημία είναι εάν εξυπηρετεί η συνέχιση αυτού του μοντέλου, εάν πρέπει να γίνει η ενοποίηση με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα ή εάν αυτή πρέπει να επιταχυνθεί, προκειμένου ίσως ο όμιλος να επωφεληθεί από οικονομίες κλίμακος.

Το πλήγμα, πάντως, είναι ισχυρό όχι μόνο για τις παραπάνω εταιρείες, που είναι και οι μεγαλύτερες του κλάδου, αλλά συνολικά για τις ιχθυοκαλλιέργειες, με τις απώλειες να έχουν εμφανισθεί πριν ακόμη από την ύπαρξη κρουσμάτων κορωνοϊού στην Ελλάδα. Κι αυτό, διότι πρόκειται για κλάδο καθαρά εξαγωγικό που υπέστη σημαντικές απώλειες σχεδόν από την έναρξη της κρίσης, λόγω της τεράστιας εξάπλωσης του κορωνοϊού στις βασικές αγορές του που είναι η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Αγγλία.

kathimerini.gr

eep logo