Το Δίκτυο Μικρών Νησιών στην 1η επιτροπή παρακολούθησης ΕΣΠΑ

kexagioglou espa4

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου στην Κέρκυρα, την έδρα της περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η πρώτη επιτροπή παρακολούθησης του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Το ΕΔΜΝ εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας του δικτύου Γιώργος Τηλ. Βασιλόπουλος.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν: α) Ο εσωτερικός κανονισμός Λειτουργίας και β) 13 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Το πρόγραμμα των Ιονίων Νήσων ανέρχεται στο ποσό των 226,9 εκατ. €. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται ως εμπροσθοβαρή έργα τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν από το τρέχον πρόγραμμα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα λιμάνια Π. Αετού Ιθάκης και Ερείκουσας.
Στην τοποθέτησή του ο εκπρόσωπός του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών ζήτησε: α) Να αλλάξουν οι όροι της διαχειριστικής επάρκειας διότι κανένα μικρό νησί δεν θα μπορέσει να κάνει έργα, μιας και το υφιστάμενο σύστημα δεν λειτούργησε στην πράξη υπέρ των Μικρών Νησιών. β) Να μπουν έργα κατασκευής πλοίων ώστε να υπάρχει προσπελασιμότητα προς τα νησιά.
Στο πρώτο απάντησε ο Γεν. Γραμματέας του ΕΣΠΑ κ.Χαρίτσης ο οποίος είπε ότι ήδη επεξεργάζονται νέοι όροι. Στο δεύτερο απάντησε ο Περιφερειάρχης Θ. Γαλιατσάτος υπογραμμίζοντας ότι δεν διαφωνεί και θα φανεί στην τροποποίηση του 2017 γιατί τώρα τα χρήματα πάνε στην ολοκλήρωση των λιμανιών που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Στα θέματα που τέθηκαν προς ψηφοφορία το ΕΔΜΝ ψήφισε ΝΑΙ σε όλα εκτός από το θέμα «Μεθοδολογία και κριτήρια πράξεων» για το οποίο έδωσε την ψήφο με επιφύλαξη, επειδή πιστεύει ότι η επιμέρους διατύπωση υποθεμάτων δίνει την δυνατότητα της υποκειμενικής κρίσης, και εύκολα μπορεί να απορριφθεί ένα έργο.
Μεταξύ των άλλων μίλησε για την σωστή διαχείριση του προσωπικού ώστε να υπάρχει απόδοση έργου και είπε ότι η συγκριτική αξιολόγηση είναι αρνητικό για τα Μικρά Νησιά. Στη θέση της συγκριτικής αξιολόγησης θα πρέπει να είναι η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ.

Pin It

eep logo