Οι ευρωβουλευτές ζητούν τη χρήση κοινού φορτιστή για όλα τα κινητά τηλέφωνα

kinito fortistes

Για να μειωθούν τα ηλεκτρονικά απόβλητα και να διευκολυνθούν οι καταναλωτές

το ΕΚ ζητά την θέσπιση δεσμευτικών μέτρων για κοινό φορτιστή κινητών τηλεφώνων και άλλων φορητών συσκευών.

Στην Οδηγία για το ραδιοεξοπλισμό του 2014, οι νομοθέτες της ΕΕ (δηλαδή το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο) ζήτησαν τη δημιουργία ενός κοινού φορτιστή για όλα τα τηλέφωνα και εξουσιοδότησαν την Επιτροπή να αναλάβει δράση σχετικά με αυτό το θέμα.

Η πολιτική «ενθάρρυνσης» της Επιτροπής προς τη βιομηχανία πάνω στο θέμα αυτό έχει δεν έχει καταφέρει να πετύχει τους στόχους της νομοθεσίας. Οι εθελοντικές συμφωνίες μεταξύ των διαφόρων εταιρειών δεν έχουν φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ο κοινός φορτιστής θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα κινητά τηλέφωνα, τις ταμπλέτες, τα ηλεκτρονικά βιβλία και άλλες φορητές συσκευές, αναμένεται να επιμείνουν οι ευρωβουλευτές.

Η συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου θα ολοκληρωθεί με ψήφισμα σε προσεχή σύνοδο της ολομέλειας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι παλιοί φορτιστές παράγουν περισσότερους από 51.000 τόνους ηλεκτρονικών αποβλήτων ετησίως.

 

Pin It