Υπογραφή Σύμφωνου Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ΕΒΕΑ

patoulis evea simfonia

Γ. Πατούλης: «Συνεργαζόμαστε στενά με το Ε.Β.Ε.Α. για να συμβάλλουμε στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στην αναστροφή του φαινομένου brain drain»

Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής (Π.Τ.Α.Α.) και της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του ΕΒΕΑ υπέγραψαν σήμερα ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γ. Πατούλης και ο Πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κ. Μίχαλος.

Σκοπός του Συμφώνου είναι η συνεργασία και η ανάληψη κοινών συνεργειών για την προώθηση, υλοποίηση, ενθάρρυνση και ενεργό στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Αττική.

Κατά τη διάρκεια της υπογραφής του Συμφώνου Συνεργασίας παρόντες ήταν οι Senior Advisors Σ. Κουρούπης, Ν. Συρράκος και Τ. Φλαμπούρας, η Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μ. Κουρή και ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής Σ. Νικολαρόπουλος.

Pin It