Οι συνέπειες στις μεταφορές από την αλλαγή του κλίματος

earth on ice

Διάσκεψη του ΟΗΕ και της EEL για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στα συστήματα υποδομών και μεταφορών

Η «1η Διεθνής Διάσκεψη για τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Δίκτυα Μεταφορών», πραγματοποιείται στις 18 & 19 Νοεμβρίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου με διοργανωτές την UNECEου ΟΗΕ (UNECE) και της Ελληνικής Εταιρείας Logistics (EEL) . Η Διάσκεψη τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, υπό την υποστήριξη των Υπουργείων Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Μεταφορών & Υποδομών, καθώς και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.
Όπως σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της διοργάνωσης , τα δίκτυα και οι κόμβοι μεταφορών (δρόμοι, σιδηρόδρομοι, πλωτές οδοί, λιμένες) συμβάλλουν στην ασφαλή, αποτελεσματική και αξιόπιστη μετακίνηση των ανθρώπων και αγαθών. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, μερικά εκ των οποίων αυξάνονται σε ένταση και συχνότητα, λόγω της κλιματικής αλλαγής, έχουν ως αποτέλεσμα καταστροφές στις υποδομές μεταφορών, λειτουργικές διαταραχές και πιέσεις στην ικανότητα και την αποτελεσματικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού.
Ως εκ τούτου, η ομάδα εμπειρογνωμόνων της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών ανέλυσε τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στις κύριες υποδομές περιοχών της ΟΕΕ και σύμφωνα με συγκεκριμένα σενάρια, κατέγραψε μελλοντικές προβλέψεις που μπορεί να επηρεάσουν καταστροφικά τις υποδομές έχοντας αντίκτυπο στα συστήματα μεταφορών, αλλά και στον ίδιο τον άνθρωπο, βάσει κλιματικών μεταβλητών.

Στοιχεία για τις συνέπειες στις μεταφορές από την αλλαγή του κλίματος

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, οι αυξήσεις της συχνότητας και της διάρκειας των κυμάτων θερμότητας θέτουν σημαντικές προκλήσεις στις επιχειρήσεις και στις υπηρεσίες σιδηροδρόμων και οδικών μεταφορών, λόγω των φθορών των σιδηροδρομικών γραμμών (κάμψη λόγω θερμότητας) και της εφαρμογής περιορισμών ταχύτητας. Η ξηρασία και η υψηλή θερμοκρασία οδηγούν σταδιακά στην καθίζηση της ασφάλτου, γεγονός που επηρεάζει την απόδοση και την ανθεκτικότητα (PIARC, 2012). Το πρόσθετο ετήσιο κόστος για την αναβάθμιση του ασφαλτικού συνδετικού υλικού για την Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει σεναρίων κυμαίνεται μεταξύ 38,5-135 εκατομμύρια ευρώ για το χρονικό διάστημα 2040 και 2070 και 65-210 εκατομμύρια ευρώ μεταξύ 2070 και 2100. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι οι οδικές επιφάνειες συνήθως αντικαθίστανται κάθε 20 χρόνια. Ως εκ τούτου, οι κλιματικές επιπτώσεις θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη κατά την αντικατάσταση.

Από την άλλη πλευρά, τα υδρομετεωρολογικά φαινόμενα, όπως οι έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και ξηρασίες, μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά από ένα βαρύ γεγονός βροχόπτωσης. Απαιτείται απόκριση έκτακτης ανάγκης, καθώς και μέτρα στήριξης της δομικής ακεραιότητας, της συντήρησης δρόμων, γεφυρών και συστημάτων αποστράγγισης (USDOT, 2012, Palko, 2017). Τα μελλοντικά έξοδα για την προστασία γεφυρών από πλημμύρες έχουν εκτιμηθεί σε περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚ, 2012 • ECE, 2015). Οι προσαρμοστικές πρακτικές κατασκευής και συντήρησης μπορούν να περιλαμβάνουν την κατασκευή κατάλληλης αποστράγγισης και τη χρήση διαπερατών οδοστρωμάτων (Willway et al., 2008).
Όσον αφορά στη στάθμη της θάλασσας από την απόψυξη των πάγων και τις καταιγίδες, τα φαινόμενα που παρατηρούνται είναι η μέση αύξηση της στάθμης και οι ακραίες τιμές επιπέδων της θάλασσας που μεταφράζονται σε διάβρωση των παράκτιων οδών, πλημμύρες, ζημιές και διάβρωση γεφυρών, αλυσιδωτή ζημιά στα παράκτια περιουσιακά στοιχεία, διακοπή της εκμετάλλευσης των παράκτιων σιδηροδρόμων, καθίζηση καναλιών πλοήγησης, αλλά και αύξηση στα έξοδα συντήρησης.
Κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης, πέραν του έργου των εμπειρογνωμόνων, αναμένονται να παρουσιαστούν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες μελέτες περίπτωσης από Κράτη και Οργανισμούς. Στη Διάσκεψη θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας, της Σύμβασης-Πλαίσιο του ΟΗΕ για τις Κλιματικές Μεταβολές, της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και εκπρόσωποι Υπουργείων και Οργανισμών από τη Γερμανία, την Ισλανδία, τον Καναδά, την Ολλανδία, την Πολωνία και τη χώρα μας.

eep logo