ΛΑΕΚ 1-49 του 2018: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων

oaed

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προτάσεων προς αξιολόγηση η Δευτέρα 24 Ιουνίου 

Με ανακοίνωσή του ο ΟΑΕΔ ενημερώνει του ενδιαφερόμενους φορείς επιμόρφωσης ότι, η καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων προς αξιολόγηση προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2018, είναι η 24η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 24:00 και ότι, δεν θα δοθεί καμία επιπλέον παράταση. Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται οι Δικαιούχοι Φορείς να ολοκληρώσουν τις εκκρεμείς καταχωρήσεις προτάσεων για αξιολόγηση, μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία.

eep logo