Έγκριση εκταμίευσης προς την Ελλάδα της δόσης των κερδών των ελληνικών ομολόγων

korkidis vasilis

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΠ Β.Κορκίδης σχολιάζει την ανακοίνωση του Eurogroup

«Στην έκτακτη συνεδρίαση του Eurogroup στο Βουκουρέστι, οι 19 Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης ενέκριναν την εκταμίευση προς την Ελλάδα της δόσης των κερδών επί των ελληνικών ομολόγων και τη κατάργηση του επιτοκίου ορισμένων δανείων. Το Eurogroup μπορεί να κατέγραψε την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων για την εκταμίευση, αλλά απευθύνει στην Ελλάδα αρκετές προειδοποιήσεις για τη προστασία της πρώτης κατοικίας, των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, των ιδιωτικοποιήσεων, τις μισθολογικές εξελίξεις, τον κατώτατο μισθό, τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και επίσης ξεκαθαρίζει ότι προφανώς θα συνεχιστεί η παρακολούθηση για την εφαρμογή των συμφωνηθέντων με τους θεσμούς. Η έγκριση από το Eurogroup για την εκταμίευση της δόσης, ελπίζουμε να στείλει ένα θετικό μήνυμα στις αγορές, ότι η οικονομία της Χώρας, προσπαθεί έστω και αργά να κάνει βήματα μπροστά, κυρίως χάρη στις θυσίες των Ελλήνων φορολογουμένων. Το Eurogroup τέλος έκανε σαφές ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να στηρίζεται από τους Ευρωπαίους εταίρους της και να εποπτεύεται από τους δανειστές της.»

Αναλυτικά η επίσημη δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα αναφέρει:

Το Eurogroup συζήτησε την εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων της Ελλάδας με βάση την ενισχυμένη έκθεση επιτήρησης της 27ης Φεβρουαρίου και την επικαιροποίηση που δημοσιεύθηκε στις 3 Απριλίου. Χαιρετίζουμε την έγκριση ενός προϋπολογισμού για το 2019, ο οποίος προβλέπεται να εξασφαλίσει την επίτευξη του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 3,5% του ΑΕΠ και την ολοκλήρωση σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των βασικών συναλλαγών ιδιωτικοποίησης. Οι ελληνικές αρχές έχουν θεσπίσει ένα νέο καθεστώς για την προστασία των της πρώτης κατοικίας, το οποίο έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τις τράπεζες στην εκκαθάριση υποθηκών μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Σημειώνουμε τη δέσμευση των ελληνικών αρχών να διασφαλίσουν ότι το καθεστώς θα είναι προσωρινό και θα τερματιστεί μέχρι τα τέλη του 2019. Ζητούμε από τα θεσμικά όργανα να παρακολουθούν προσεκτικά - στο πλαίσιο της ενισχυμένης επιτήρησης - τις επιπτώσεις του καθεστώτος στο κεφάλαιο των τραπεζών και τον αντίκτυπο στην επιβολή της νομοθεσίας και την επίλυση των διαφορών, τον αντίκτυπό της στη διαδικασία μείωσης των NPLs, τον αντίκτυπο στις προσπάθειες μείωσης των καθυστερημένων υποθέσεων οικιακής αφερεγγυότητας και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις του καθεστώτος. Χαιρετίζουμε τη δέσμευση των ελληνικών αρχών να εναρμονίσουν και να βελτιώσουν τους επόμενους μήνες με ολιστικό τρόπο τα καθεστώτα πτώχευσης και αφερεγγυότητας. Λαμβάνουμε υπόψη τους μεσοπρόθεσμους κινδύνους και τις προκλήσεις που εντοπίστηκαν στην ενισχυμένη έκθεση επιτήρησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζουμε ότι οι ελληνικές αρχές επανέλαβαν τη γενική δέσμευσή τους να συνεχίσουν την εφαρμογή όλων των βασικών μεταρρυθμίσεων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΕSM, ιδίως όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος διευρύνοντας τη φορολογική βάση και άλλες φορολογικές μεταρρυθμίσεις, των κοινωνικών προγραμμάτων, της μείωσης των ληξιπρόθεσμων καθυστερήσεων, της είσπραξης φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, των ιδιωτικοποιήσεων, καθώς και των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας. Θα είναι επίσης ζωτικής σημασίας, να συνεχιστεί η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, προκειμένου να διασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές δημοπρασίες, η εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την αφερεγγυότητα των νοικοκυριών, με στόχο την εξάλειψη των καθυστερήσεων των περιπτώσεων, 2021 και βελτιώσεις στη διαχείριση εγγυήσεων δανείων.

Όλα αυτά θα εξακολουθήσουν να παρακολουθούνται στο πλαίσιο ενισχυμένης επιτήρησης. Επιπλέον οι ελληνικές αρχές καλούνται να παρακολουθήσουν εκ του σύνεγγυς τις μισθολογικές εξελίξεις κατά το 2019 και να αναλύσουν τις επιπτώσεις της πρόσφατης αύξησης του κατώτατου μισθού και των αλλαγών στις συλλογικές διαπραγματεύσεις στην απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα. Υπάρχει ικανοποίησή για την εκτίμηση από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ότι η Ελλάδα έχει αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη όλων των ειδικών μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων για το τέλος του 2018 και ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την επιβεβαίωση της απελευθέρωσης της πρώτης δόσης από τα μέτρα χρέους.

Με την ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών, το EWG και το Διοικητικό Συμβούλιο του EFSF αναμένεται να εγκρίνουν τη μεταφορά ποσών ισοδύναμων με το εισόδημα ANFAs και της μηδενικής μείωσης του επιτοκιακού περιθωρίου σε ορισμένα δάνεια του EFSF ύψους 970 εκ. ευρώ στο σύνολο. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά τις συνεχιζόμενες νομικές διαδικασίες κατά των μελών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων (CoEx) του ΤΑΙΠΕΔ, του πρώην Προέδρου και ανώτερου προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ. Η επόμενη συζήτησή για την Ελλάδα θα βασιστεί στην επόμενη έκθεση επιτήρησης, που αναμένεται να εκδοθεί τον Ιούνιο του 2019.

ETEKA_Desktop

eep logo