Σ.Σπυρίδων: Κλειδί για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης οι μεταφορές

metafores europe

Ομόφωνα αποδεκτή η εισήγηση του Σπύρου Σπυρίδωνα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών για την πολιτική των μεταφορών στην Ευρώπη

Την αξιολόγηση της μέχρι σήμερα εφαρμογής της Λευκής Βίβλου των μεταφορών (της πολιτικής δηλ. της ΕΕ στον τομέα αυτόν για το 2011-2020) παρουσίασε ο Σπύρος Σπυρίδων, μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών, στις Βρυξέλλες όπου συνεδρίασε η ολομέλεια του ανωτάτου οργάνου της Αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη.
Ο κ. Σπυρίδων με την ιδιότητα του γενικού εισηγητή στις 16 Απριλίου κατέθεσε την πρότασή του μετά από εκτενή και εποικοδομητικό διάλογο που είχε, τόσο με εκπροσώπους των φορέων της Ευρώπης που σχετίζονται με τις μεταφορές, όσο και με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης.
Η εισήγηση-γνωμοδότησή του έγινε δεκτή ομόφωνα από το κορυφαίο σώμα των 350 εκπροσώπων των 28 κρατών-μελών της ΕΕ και αποτελεί πλέον την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης.
Ο τομέας των μεταφορών αποτελεί κλειδί για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, τόνισε ο Σ.Σπυρίδων και αφορά άμεσα την οικονομική, κοινωνική και χωρική συνοχή της . Ανέφερε επίσης την σχέση που έχει ένα ασφαλές, αξιόπιστο και ποιοτικό δίκτυο μεταφορών με τους περισσότερους τομείς της οικονομίας και ιδίως με τον Τουρισμό.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε δε, στην ανάγκη να υπάρξουν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να αρθεί η ανισότητα των Περιφερειών της Ευρώπης σε σχέση με τις αναγκαίες υποδομές (δρόμοι, αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικές υποδομές).
Τέλος, επεσήμανε την υποχρέωση πρόσθετης φροντίδας της ΕΕ για τις απομακρυσμένες , τις δημογραφικά μειονεκτικές (αραιοκατοικημένες) περιοχές και έκανε ξεχωριστή αναφορά στις ιδιαιτερότητες που έχουν οι μεταφορές ανθρώπων και αγαθών, στις νησιωτικές περιοχές της Ευρώπης.

Pin It