Εγγύηση ΕΚΟ και στο υγραέριο κίνησης

eko gas

Πρωτοποριακό Πρόγραμμα που διασφαλίζει άριστη ποιότητα στη σωστή ποσότητα για όλους τους καταναλωτές

Η ΕΚΟ επεκτείνει και στο Υγραέριο Κίνησης το πρωτοποριακό Πρόγραμμα «ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΟ», που διασφαλίζει άριστη ποιότητα στη σωστή ποσότητα για όλους τους καταναλωτές.
Το πρόγραμμα «ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΟ» αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας και ποσότητας καυσίμων στην ελληνική αγορά και εξασφαλίζει - μέσω συνεχών ελέγχων που ξεκινούν από το διυλιστήριο και καταλήγουν στο πρατήριο - την ορθή ποσότητα, αλλά και την αδιαμφισβήτητη ποιότητα των καυσίμων, προσφέροντας σιγουριά στους οδηγούς όταν ανεφοδιάζουν τα οχήματα τους.
Στο καινοτόμο Πρόγραμμα έχουν ενταχθεί πλέον και οι εντατικοί έλεγχοι στο Υγραέριο Κίνησης, με την πραγματοποίηση λιτρομέτρησης και την σφράγιση των αντλιών από τις ειδικές ταινίες διασφάλισης ποιότητας, προκειμένου να είστε σίγουροι για κάθε λίτρο, όπως κι αν κινείστε!
Εκτός όμως από τους ελέγχους στα πρατήρια, η ΕΚΟ εφαρμόζει και στις Εγκαταστάσεις Υγραερίων ένα πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, με πεδίο εφαρμογής την παραλαβή, την αποθήκευση, την εμφιάλωση και τη διακίνηση υγραερίων. Οι πιστοποιήσεις φέρουν την υπογραφή του ανεξάρτητου και διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού πιστοποίησης TÜV Austria.

eep logo