ΕΥΔΑΠ: Πρώτη εταιρεία του Δημοσίου που βραβεύεται από το EBEN GR

eydap 4758

Silver Βραβείο για την επιχειρηματική ηθική, την κοινωνική υπευθυνότητα και την εταιρική διακυβέρνηση

Με το Βραβείο Silver βραβεύτηκε η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της ΕΥΔΑΠ στην 11η εκδήλωση των Responsible Management Excellence Awards του EBEN GR, την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018, για την επιχειρηματική ηθική, την κοινωνική υπευθυνότητα και την εταιρική διακυβέρνηση.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου αξιολογήθηκε με βάση το EBEN RME Model που περιλαμβάνει συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης στους τομείς της επιχειρηματικής ηθικής και εταιρικής υπευθυνότητας και έλαβε μετά από επιτυχημένη τεκμηρίωση της πλήρωσής τους, ειδική πιστοποίηση.

Το EBEN RME Model αποτελεί το μοναδικό στην Ελλάδα πιστοποιήσιμο μοντέλο επιχειρηματικής ηθικής και έχει επιλεχθεί, ως ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα επιχειρηματικής αριστείας για τη διαμόρφωση του δείκτη DEX του γερμανικού χρηματιστηρίου.

Στη διοργάνωση βραβεύτηκαν και έλαβαν πιστοποίηση συνολικά 15 εταιρείες, εκ των οποίων η ΕΥΔΑΠ είναι η πρώτη και μοναδική εταιρεία δημοσίου που λαμβάνει διάκριση.

Στη φωτογραφία από αριστερά προς τα δεξιά: Π. Τσουμάνης, Νομικός Σύμβουλος ΕΥΔΑΠ, Μ. Σταυρουλάκης, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου, Κ. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΥΔΑΠ, Α. Γκορτζής, Πρόεδρος EBEN GR, Μ. Λιακοπούλου, Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου ΕΥΔΑΠ, Ι. Καρδαράς, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΥΔΑΠ

eep logo