ΕΛΠΕ: Ιστορικό υψηλό κερδοφορίας το 2017

elpe

• Λόγω λειτουργικών επιδόσεων και ευνοϊκού διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης


• Μείωση χρηματοοικονομικών εξόδων και πρόταση για διανομή μερίσματος 0,40 ευρώ ανά μετοχή

• Δηλώσεις των στελεχών της Διοίκησης του Ομίλου ΕΛΠΕ για τα Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2017

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου, καθώς και τα ετήσια 2017.
Tα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του 2017 ανήλθαν στα €834 εκατ. (+14%), το υψηλότερο επίπεδο ιστορικά, κυρίως λόγω της βελτίωσης των επιδόσεων όλων των διυλιστηρίων του Ομίλου, με επίτευξη ιστορικού υψηλού υπερ-απόδοσης έναντι ενδεικτικών περιθωρίων και σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2016, καθώς και της διατήρησης της λειτουργικής διαθεσιμότητας των εγκαταστάσεων διύλισης σε υψηλά επίπεδα. Επιπλέον ο Όμιλος εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν στη δομή τιμολόγησης των αργών στη Μεσόγειο, επιτυγχάνοντας περαιτέρω σημαντική εξοικονόμηση στο κόστος αγοράς πρώτων υλών. Τα διεθνή περιθώρια διύλισης διατηρήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα, με το ενδεικτικό περιθώριο συστήματος ΕΛΠΕ να σημειώνει αύξηση $0,5/bbl, ενώ μικρή υποχώρηση σημείωσε το δολάριο έναντι του ευρώ.
Η σημαντική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 18%, καθώς και η ενισχυμένη κερδοφορία των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, κυρίως λόγω των επιδόσεων του ΔΕΣΦΑ, οδήγησαν σε ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας, με τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη να ανέρχονται στα €372 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 40%.
Οι κλάδοι Εμπορίας και Πετροχημικών διατήρησαν τη συνεισφορά τους σε υψηλά επίπεδα παρά τις προκλήσεις του περιβάλλοντος, σημειώνοντας αύξηση πωλήσεων και βελτίωση λειτουργικών επιδόσεων. Τα Συγκρίσιμα EBITDA του κλάδου Εμπορίας ανήλθαν στα €107 εκατ., ενώ των Πετροχημικών στα €95 εκατ.
Σε ό,τι αφορά στα Δημοσιευμένα Αποτελέσματα, σύμφωνα με ΔΠΧΠ, η ανάκαμψη των τιμών αργού πετρελαίου επηρέασε θετικά την αποτίμηση αποθεμάτων, οδηγώντας τα Καθαρά Κέρδη 2017 στα €384 εκατ. (+17%), καθώς και τα συνολικά έσοδα του Ομίλου, που σε συνδυασμό με την αύξηση των όγκων πωλήσεων, ανήλθαν στα €8 δισ. (+20%)
Αναφορικά με τα αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου, η επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης, με την υποχώρηση των ενδεικτικών περιθωρίων και την ενδυνάμωση του ευρώ έναντι του δολαρίου, οδήγησε τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA στα €170 εκατ. (-21%) και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα €59 εκατ. (-28%). Αξιοσημείωτη είναι η βελτίωση στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου με τα χρηματοοικονομικά έξοδα να καταγράφουν μείωση, για ένα ακόμα τρίμηνο, κατά 28% σε σχέση με το Δ’ Τριμ. 2016.
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω αποτελέσματα, αλλά και τις προοπτικές του 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε στη Γενική Συνέλευση τη διανομή τελικού μερίσματος €0,25 ανά μετοχή, που αναλογεί σε συνολικό μέρισμα, για τη χρήση 2017, €0,40 ανά μετοχή.

Αύξηση διεθνών τιμών αργού και υποχώρηση διεθνών περιθωρίων στο Δ’ Τρίμηνο

Η ανάκαμψη των διεθνών τιμών αργού συνεχίστηκε στο Δ’ Τρίμηνο, καθώς ο ΟΠΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση της συμφωνίας για έλεγχο της παραγωγής και εξαγωγών αργού. Η τιμή Brent κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στο Δ’ Τρίμηνο στα $62/bbl, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 2 ετών, ενώ για το σύνολο του 2017 ενισχύθηκε κατά $10/bbl σε σχέση με πέρυσι, στα $55/bbl.
Η αύξηση των διεθνών τιμών αργού, σε συνδυασμό με την προσφορά προϊόντων, επηρέασε αρνητικά τα διεθνή περιθώρια στη Μεσόγειο, με τα περιθώρια τύπου FCC να διαμορφώνονται στα $4,6/bbl (-15%), και τα περιθώρια Hydrocracking στα $5,3/bbl (-3%). Στο σύνολο του έτους τα διεθνή περιθώρια ενισχύθηκαν με τα περιθώρια τύπου FCC να κυμαίνονται κατά μέσο όρο στα $5,9/bbl (+17%), και τα περιθώρια Hydrocracking στα $5,2/bbl (+4%).
Το ευρώ ενισχύθηκε περαιτέρω, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,18 δολάρια κατά μέσο όρο στο Δ’ Τρίμηνο και στα 1,13 για το σύνολο του 2017.

Αύξηση ζήτησης στην αγορά αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων
Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά καυσίμων το 2017 διαμορφώθηκε στα 6,9 εκατ. τόνους, σημειώνοντας μικρή μείωση κατά 1,9% σε σχέση με το 2016. Η κατανάλωση αεροπορικών καυσίμων ανήλθε στα 1,15 εκατ. τόνους (+11%), σημειώνοντας αύξηση για 5η συνεχή χρονιά, ενώ και η ζήτηση ναυτιλιακών καυσίμων σημείωσε αύξηση 18%, στα 2,8 εκατ. τόνους.

Υψηλές λειτουργικές ταμειακές ροές, μείωση χρηματοοικονομικού κόστους, αύξηση επενδύσεων

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα το 2017 ανήλθαν στα €165 εκατ., τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 5 ετών, μετά τις αναχρηματοδοτήσεις ομολόγων και τραπεζικών δανείων, καθώς και τη μείωση του Συνολικού Δανεισμού κατά €600 εκατ. τα τελευταία δυο χρόνια. Επιπλέον, η διαδικασία αναχρηματοδότησης τραπεζικών δανειακών συμβάσεων που λήγουν εντός του 2018 είναι σε εξέλιξη, με σημαντικό θετικό αντίκτυπο στο μέσο κόστος και διάρκεια δανεισμού του Ομίλου, αλλά και την καλύτερη διαχείριση κινδύνου.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές (Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA – επενδυτικές δαπάνες) του 2017 ανήλθαν στα €625 εκατ., σημειώνοντας μικρή αύξηση σε σχέση με πέρυσι, παρά τις αυξημένες επενδυτικές δαπάνες, που ανήλθαν στα €209 εκατ., λόγω του αυξημένου προγράμματος συντήρησης των διυλιστηρίων και έργων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, ενώ ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα €1,8 δισ., σταθερός σε σχέση με τα τελευταία τρίμηνα.

Σημαντικές εξελίξεις

Στον κλάδο Έρευνας και Παραγωγής υδρογονανθράκων, συνεχίζονται οι προγραμματισμένες έρευνες στην παραχώρηση του Πατραϊκού κόλπου. Επιπλέον, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η κύρωση των Συμβάσεων Μίσθωσης από το Ελληνικό κοινοβούλιο, τόσο για τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου, όσο και για τη θαλάσσια Περιοχή 2, με τις πρώτες ερευνητικές εργασίες να είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν αμέσως μετά.
Αναφορικά με τη συμμετοχή στο ΔΕΣΦΑ, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πώλησης για το 66%, που αφορά το 35% της συμμετοχής του Ομίλου και το 31% του Ελληνικού Δημοσίου. Τα δύο διεθνή επιχειρηματικά σχήματα που είχαν προκριθεί για συμμετοχή στην τελική φάση του διαγωνισμού υπέβαλλαν δεσμευτικές προσφορές στις 16 Φεβρουαρίου 2018 και ο Όμιλος σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ είναι σε διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών. Η συμμετοχή του Ομίλου ΔΕΠΑ στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΠΕ το 2017 ανήλθε στα €46 εκατ., με τη ΔΕΣΦΑ να έχει σημαντική συμβολή στην αύξηση της συνεισφοράς του.
Επίσης στο Δ’ Τρίμηνο ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 37% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΠΕΤ Βαλκανικής (κάτοχος του 80% και 81,5% του μετοχικού κεφαλαίου του αγωγού ΒΑΡΔΑΞ και της ΟΚΤΑ αντίστοιχα) που δεν κατείχε ο Όμιλος από τους μετόχους μειοψηφίας, καθώς και 12 πρατηρίων της EKO Bulgaria που λειτουργούσαν υπό καθεστώς μακροχρόνιας μίσθωσης.

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων Δ’ Τριμ. / Έτους 2017 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες αναφέρονται πιο κάτω:

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ
­ Το Δ’ Τρίμηνο 2017, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων ανήλθαν στα €130 εκατ. (-23%), με τα αντίστοιχα του 2017 στα €639 εκατ. (+19%).
­ Η απρόσκοπτη λειτουργία των διυλιστηρίων οδήγησε σε αύξηση παραγωγής και πωλήσεων στα 3,9 (+5%) και 4,1 (+7%) εκατ. τόνους αντίστοιχα στο Δ’ Τρίμηνο 2017,
­ Η συνολική παραγωγή και πωλήσεις για το 2017 ανήλθαν στα 15 (+1%) και 16,1 (+4%) εκατ. τόνους αντίστοιχα, με το ποσοστό μεσαίων κλασμάτων στα 48% και βενζίνης στο 22%.
­ Η αριστοποίηση του μίγματος κατεργασίας αργού και η βελτιστοποίηση της λειτουργίας των μονάδων όλων των διυλιστηρίων οδήγησαν τη συνολική υπερ-απόδοση έναντι ενδεικτικών περιθωρίων σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, αντισταθμίζοντας την επίπτωση από το έκτακτο σταμάτημα της μονάδας παραγωγής υδρογόνου στο διυλιστήριο Ελευσίνας.

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ
­ Η μικρή μείωση των πωλήσεων πολυπροπυλενίου και η ενδυνάμωση του ευρώ οδήγησαν τη λειτουργική κερδοφορία των Πετροχημικών σε μικρή μείωση, με τα Συγκρίσιμα EBITDA του Δ’ Τριμήνου να διαμορφώνονται στα €20 εκατ. (-20%).

ΕΜΠΟΡΙΑ
­ Τα Συγκρίσιμα EBITDA της Εμπορίας για το 2017 ανήλθαν σε €107 εκατ. (+6%)
­ Στην Εγχώρια Εμπορία αυξήθηκαν οι πωλήσεις για ένα ακόμα τρίμηνο, στο 1 εκατ. τόνους (+3%), με τα Συγκρίσιμα EBITDA στα €9 εκατ. (-1%).
­ Αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας σημείωσε η Διεθνής Εμπορία, με τα Συγκρίσιμα EBITDA Δ’ Τριμήνου να διαμορφώνεται στα €13 εκατ. (+10%).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
­ Η συμμετοχή της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιρειών στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου ανήλθε στα €-1 εκατ., λόγω αυξημένων προβλέψεων και μείωσης όγκων πωλήσεων.
­ Παρά την καθυστέρηση στην επαναφορά του μηχανισμού αποζημίωσης ευελιξίας για τις μονάδες φυσικού αερίου, το EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκε στα €14 εκατ. (+19%).

Δείτε εδώ το video με τις δηλώσεις των στελεχών της Διοίκησης του Ομίλου ΕΛΠΕ για τα Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2017

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΠΕ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 2017

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ (Πρόεδρος Δ.Σ. της ΕΛΠΕ):
«Σήμερα ο Όμιλος ΕΛΠΕ ανακοινώνει κερδοφόρα αποτελέσματα -για τρίτη συνεχόμενη χρονιά- σημειώνοντας ρεκόρ κερδών, παραγωγής και πωλήσεων.
Οι υψηλές λειτουργικές ταμειακές ροές, η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 18% και του συνολικού δανεισμού κατά 600 εκατ. ευρώ τα δύο τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με τον επιτυχή σχεδιασμό και υλοποίηση της αναχρηματοδότησης τραπεζικών δανείων και ομολόγων, επιτρέπει πλέον την καλύτερη διαχείριση του κινδύνου και διαμορφώνει τον πραγματικό καθαρό δανεισμό κατά τα τελευταία τρίμηνα σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά και ελέγξιμα επίπεδα.
Με την εξυγίανση της χρηματοοικονομικής δομής, την διαρκή αυξητική πορεία παραγωγής και πωλήσεων, το ρεκόρ κερδοφόρων αποτελεσμάτων για τρίτο στη σειρά έτος και τη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους 0,40 ευρώ ανά μετοχή, ολοκληρώνεται στους επόμενους μήνες η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, έχοντας δρομολογήσει το σημαντικότατο για την Εθνική Οικονομία πρόγραμμα Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, με τη συμμετοχή κορυφαίων πετρελαϊκών Ομίλων, όπως η Exxon Mobil, η Total και η Edison.
Επιστέγασμα της ανοδικής και διαχρονικά πλέον σταθερής κερδοφόρας πορείας του Ομίλου, αποτέλεσε η κατάταξή του μεταξύ των 100 κορυφαίων ενεργειακών εταιρειών του κόσμου, επίτευγμα που επιβραβεύει τις συντονισμένες και συγκροτημένες προσπάθειες και τον σχεδιασμό της περιόδου, δημιουργεί όμως υποχρεώσεις σε όλους για εντατική συνέχιση της προσπάθειας που θα διατηρήσει τον Όμιλο στην κορυφή.
Στην κατεύθυνση αυτή, σχεδιάστηκε και υλοποιείται το πενταετές αναπτυξιακό πρόγραμμα 2018-2022, βασισμένο στις μέχρι σήμερα επιλογές της εξωστρέφειας, της ενίσχυσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, της διαρκούς βελτίωσης της τεχνογνωσίας και της υιοθέτησης καινοτόμων μεθόδων και νέων τεχνολογιών, με στρατηγικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, στο πλαίσιο του συντελούμενου ενεργειακού και ψηφιακού μετασχηματισμού, ώστε να ενισχύσουμε περαιτέρω τη θέση μας και να παραμείνουμε πρωτοπόρος και ο πλέον ανταγωνιστικός ενεργειακός Όμιλος στη νοτιοανατολική Ευρώπη.»

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ (Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ):
«Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια, η μεγαλύτερη Ελληνική επιχείρηση, για τρίτη συνεχή χρονιά παρουσιάζει θετικά αποτελέσματα καταγράφοντας ένα νέο ιστορικό ρεκόρ.
Τα αποτελέσματα αυτά οφείλονται κυρίως στο ρεκόρ παραγωγής και διάθεσης προϊόντων που ξεπέρασαν τα 16 εκατ. ΜΤ, την πρωτοφανή υπεραπόδοση των διυλιστηρίων που αυξήθηκε κατά 50%, την διεύρυνση των προμηθευτών πρώτων υλών και την διαρκή επέκταση σε νέες αγορές. Είμαστε πλέον από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς προϊόντων στη Ν.Α. Μεσόγειο και με υπερηφάνια ανακοινώνουμε ότι η μονάδα καταλυτικής πυρόλυσης ρευστοστερεάς κλίνης (FCC) του διυλιστηρίου Ασπροπύργου συγκαταλέγεται στις κορυφαίες παγκοσμίως.
Για το 2018 οι στόχοι μας είναι, η περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας με την επέκταση της εφαρμογής του συστήματος ολιστικής ασφάλειας, η διατήρηση της υψηλής διαθεσιμότητας των διυλιστηρίων μας και η βελτιστοποίηση των εξαγωγών μας.
Η πραγματική όμως πρόκληση είναι η προετοιμασία των εξορύξεων στον Πατραϊκό και η έρευνα υδρογονανθράκων, σε πρωτόγνωρα μεγάλες περιοχές που εκτείνονται από το Ιόνιο μέχρι νότια της Κρήτης. Μια δραστηριότητα με έντονο επιχειρηματικό και γεωπολιτικό ενδιαφέρον.
Τέλος, η προετοιμασία του Ομίλου για τα καύσιμα πλοίων χαμηλού θείου το 2020 και η επαύξηση της συμμετοχής στις ΑΠΕ, ολοκληρώνουν τις βασικές κατευθύνσεις της δράσης μας.
Ο Όμιλος, ισχυρότερος από ποτέ, αξιοποιώντας στο έπακρο τον εξοπλισμό και τους εργαζόμενους, ανήκει πλέον στους μεγαλύτερους ενεργειακούς Ομίλους του πλανήτη και θα μείνει εκεί.»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Ομίλου):
«Τα αποτελέσματα του 2017 είναι ιδιαίτερα θετικά, συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία των τελευταίων ετών. Με βελτίωση σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες και κυρίως τη λειτουργία των διυλιστηρίων, εφοδιασμού και εμπορίας πετρελαιοειδών, τα κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε επίπεδα ρεκόρ με EBITDA στα 834 εκατομμύρια ευρώ και Καθαρά κέρδη στα €372 εκατομμύρια.
Αντίστοιχα, το 2017, αναχρηματοδοτήσαμε δάνεια ύψους άνω του 1 δις ευρώ, πετυχαίνοντας συγχρόνως και μια σημαντική μείωση του κόστους χρηματοδότησης, κατά περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Πέρα από τα πετρελαιοειδή, συμμετέχουμε και στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Εκεί, με στρατηγική στοχευμένης ανάπτυξης στην αγορά λιανικής ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου μέσω της ELPEDISON, καθώς και πιο δυναμικής επένδυσης στον τομέα ανανεώσιμων πηγών ενεργείας, στοχεύουμε στην δημιουργία άλλου ενός πυλώνα δραστηριοτήτων.
Όσον αφορά το φυσικό αέριο είμαστε στο τέλος της διαδικασίας για την πώληση του ΔΕΣΦΑ, ενώ είναι υπό διαμόρφωση, η στρατηγική και τα επόμενα βήματα για τη ΔΕΠΑ.
Τα Ελληνικά Πετρέλαια έχουν ολοκληρώσει πλέον ένα μεγάλο κύκλο στην επιχειρηματική ζωή τους, κερδίζοντας ένα «στοίχημα» που βάλαμε πριν αρκετά χρόνια για τη στρατηγική αναβάθμιση της θέσης τους, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την εξωστρέφεια.
Τα οφέλη είναι προφανή σε όλους, τους μετόχους, τους εργαζομένους και φυσικά την Ελληνική οικονομία. Δουλειά μας τώρα είναι να οραματιστούμε και να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα για τα ΕΛΠΕ, εκμεταλλευόμενοι την ισχυρή μας θέση και το εξαιρετικό στελεχιακό δυναμικό, για να πετύχουμε ακόμη περισσότερα στο μέλλον.»

ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ (Γενικός Δ/ντης Εφοδιασμού, Διύλισης & Πωλήσεων Ομίλου):
«Το 2017 ήταν μια εξαιρετική χρονιά, τόσο για τα διυλιστήρια των ΕΛΠΕ όσο και για τις εμπορικές δραστηριότητες του Ομίλου.
Η υπεραπόδοση των διυλιστηρίων είναι πάλι φέτος η υψηλότερη που έχει επιτευχθεί στην ιστορία του Ομίλου.
Η παραγωγή ανέβηκε και φέτος σε επίπεδο νέων ρεκόρ. Έφθασε τα 15 εκατ. τόνους έναντι 14,8 εκατ. το 2016 και 12,8 εκατ. το 2015.
Ταυτόχρονα, η μονάδα FCC του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου αναδείχτηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο από πλευράς αποδοτικής λειτουργίας.
Η προμήθεια καταλλήλου τύπου αργών και, παράλληλα, οι επιτυχημένες εμπορικές συμφωνίες αγοράς τους, ήταν από τους βασικούς παράγοντες της υπεραπόδοσης.
Οι πωλήσεις του Ομίλου έφθασαν σε ρεκόρ όλων των εποχών, υπερβαίνοντας τα 16,0 εκατ. μετρικούς τόνους, έναντι 15,5 εκατ. το 2016 και 14,3 ΜΤ το 2015.
Τέλος, όσον αφορά στις πωλήσεις, τα μερίδια του Ομίλου στην εσωτερική αγορά αυξήθηκαν σε σχέση με πέρυσι και οι εξαγωγές ανήλθαν στο 53% των συνολικών πωλήσεων.»

 

eep logo