Εποικοδομητική η συνάντηση του Β.Κορκίδη με εκπροσώπους της Παγκόσμιας Τράπεζας

korkidis pt

Η Παγκόσμια Τράπεζα επισημαίνει ότι η ανάκαμψη στην παγκόσμια ανάπτυξη επηρεάζει θετικά την Ελλάδα

Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να προσφέρει στις ελληνικές επιχειρήσεις, μέσω των δραστηριοτήτων του, ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας (WBG), έτσι ώστε να διευκολύνει την συμμετοχή τους στα επενδυτικά και αναπτυξιακά σχέδια, που χρηματοδοτούνται από τον Όμιλο, αποτέλεσε το βασικό θέμα της συνάντησης του Προέδρου της ΕΣΕΕ & του ΕΒΕΠ, κ. Β. Κορκίδη με τις εκπροσώπους της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ms Stefanie Brodman, Ms Margo Hoftijzer και κα Ιωάννα Παντελαίου, η οποία έλαβε χώρα την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. Στη συνάντηση, όπου συμμετείχαν επίσης ο Α΄ Αντιπρόεδρος ΕΒΕΠ, κ. Δ. Μαθιός, ο Β΄ Αντιπρόεδρος Ε.Β.Ε.Π., κ. Κ.Αχλαδίτης, η Διευθύντρια ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, κα Β. Αρανίτου και ο Διευθυντής Διαχείρισης Έργων ΕΣΕΕ, κ. Ι. Παππάς συζητήθηκε ακόμη η οργάνωση και η προσφορά του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας στις χώρες μέλη της Ε.Ε., μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.

Ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank Group) αποτελείται από πέντε διαφορετικούς οργανισμούς: Την Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΔΤΑΑ/IBRD), τον Διεθνή Οργανισμό Ανάπτυξης (IDA), τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (IFC), τον Οργανισμό Πολυμερούς Ασφάλισης Επενδύσεων (MIGA) και το Διεθνές Κέντρο Διακανονισμού Διαφορών από Επενδύσεων (ICSID). Παρότι είναι εξειδικευμένοι σε διαφορετικές πλευρές της αναπτυξιακής διαδικασίας και οι πέντε Οργανισμοί δρουν συνεργαζόμενοι με βάση μια κοινή αποστολή: τη μείωση της φτώχειας και την βελτίωση των συνθηκών ζωής στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Ο όρος Παγκόσμια Τράπεζα (ΠΤ) αναφέρεται μόνο στην IBRD και τον IDA, ενώ ο όρος Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας αναφέρεται και στους πέντε οργανισμούς.
Η Παγκόσμια Τράπεζα δραστηριοποιείται μέσω της παροχής δανείων και τεχνικής βοήθειας στις κυβερνήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών, οι οποίες είναι και οι κύριοι πελάτες της.
Η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΔΤΑΑ/IBRD) χρηματοδοτεί χώρες μεσαίου εισοδήματος καθώς και αναπτυσσόμενες χώρες με πιστοληπτική ικανότητα, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ανάπτυξης (IDA) επικεντρώνεται αποκλειστικά στις φτωχότερες χώρες, οι οποίες διαφορετικά δεν θα είχαν πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Και οι δύο οργανισμοί διοικούνται από την ίδια ιεραρχική δομή και μοιράζονται το ίδιο προσωπικό, ενώ διαφοροποιούνται ως προς τα είδη δανείων που χορηγούν στις κυβερνήσεις και τις πηγές άντλησης των κεφαλαίων τους.
Η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΔΤΑΑ/IBRD) ιδρύθηκε το 1945 για να υποστηρίξει τη διαδικασία ανασυγκρότησης στην Ευρώπη. Παρέχει στις δανειολήπτριες χώρες, πρόσβαση σε κεφάλαια με όρους πιο ευνοϊκούς σε σχέση με εκείνους των διεθνών αγορών κεφαλαίου. Μεγάλο μέρος των κεφαλαίων της ΔΤΑΑ (IBRD), προέρχεται από τις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές.
Ο Διεθνής Οργανισμός Ανάπτυξης (IDA) ιδρύθηκε το 1960, και παραχωρεί δάνεια ιδιαίτερα χαμηλού επιδοτούμενου επιτοκίου με περίοδο χάριτος 10 ετών και διάρκεια αποπληρωμής που κυμαίνεται από τα 35 έως τα 40 χρόνια. Τέλος, ο IDA, σε αντίθεση με την ΔΤΑΑ (IBRD), χρηματοδοτείται μέσω των εισφορών των κυβερνήσεων των πιο πλουσίων χωρών μελών.

Οι σημαντικότερες ευκαιρίες, για τις ελληνικές επιχειρήσεις, μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες:
1) Συμβάσεις για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο ενός έργου της Παγκόσμιας Τράπεζας.
2) Την άμεση χρηματοδότηση που παρέχει ο IFC στις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα.
3) Βραχυπρόθεσμες συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο έργων, τόσο της Παγκόσμιας Τράπεζας, όσο και του IFC.

Τα ενεργά έργα της ΠΤ είναι περίπου 1.800 και κάθε ένα από αυτά παράγει έναν ακαθόριστο αριθμό συμβάσεων, ανάλογα με το είδος του έργου. Αφετηρία για την αναζήτηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας είναι, συνεπώς, ο εντοπισμός ενός έργου ενδιαφέροντος. Η έρευνα για τον εντοπισμό έργων μπορεί να γίνει ανά γεωγραφική περιοχή, χώρα, ή τομέα ενδιαφέροντος. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τον εντοπισμό έργων είναι η διασταύρωση χώρας/τομέα στην τράπεζα δεδομένων της ΠΤ. Μέσα στην τράπεζα δεδομένων δίνεται η πιθανότητα αναζήτησης για κάθε γεωγραφική περιοχή, χώρα, θέμα, αναπτυξιακό στόχο του έργου, τομέα οικονομικής δραστηριότητας και αριθμό αναγνώρισης του έργου.
Ευκαιρίες για τη συμμετοχή εταιριών στην παροχή αγαθών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών προκύπτουν σε κάθε φάση του κύκλου (εντοπισμός, προετοιμασία, αξιολόγηση, διαπραγματεύσεις και έγκριση, υλοποίηση, και την εκ των υστέρων αξιολόγηση) ενός έργου της ΠΤ. Παρ’ όλα αυτά, τα είδη ευκαιριών και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των διαγωνισμών ποικίλει ανάλογα με τις διάφορες φάσεις του έργου. Το είδος του διαγωνισμού εξαρτάται από τη φύση, το αντικείμενο και το ποσό της σύμβασης.

Mετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Β. Κορκίδης, δήλωσε:
«Χαιρόμαστε, που η ΠΤ αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2018. Παράλληλα, βεβαίως, προειδοποίησε ότι, οι χώρες πρέπει να κάνουν επενδύσεις για να βελτιώσουν τις προοπτικές για την ανάπτυξή τους, επισημαίνοντας πως, αυτό πρέπει να γίνει πριν «χτυπήσει» η νέα οικονομική κρίση, κάτι που αναπόφευκτα θα συμβεί. Σύμφωνα με αυτές, το παγκόσμιο ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,1% το 2018, από 3% το 2017, ενώ για το 2019 προβλέπεται ανάπτυξη 3%. Η παγκόσμια ανάπτυξη είναι ισχυρότερη από αυτή, που είχε προβλεφθεί κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες και στην ανοδική αυτή τάση συμβάλλουν όλες οι περιοχές του κόσμου, ξεκινώντας από τις «τρεις μεγάλες»: τις ΗΠΑ, την Ευρωζώνη και την Ιαπωνία. Σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις, ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ευρωζώνη αναμένεται να ανέλθει στο 2,1%. Η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας τροφοδοτείται από τις επενδύσεις, τον κλάδο μεταποίησης και τις εμπορικές συναλλαγές, καθώς οι χώρες που εξάγουν βασικά εμπορεύματα επωφελούνται από την αύξηση της τιμής των προϊόντων αυτών. Η Παγκόσμια Τράπεζα επισημαίνει ότι αυτή η ευρείας βάσης ανάκαμψη στην παγκόσμια ανάπτυξη είναι ενθαρρυντική και επηρεάζει θετικά την Ελλάδα».