Νίκη των Ευρωπαίων πολιτών για το Νερό!

posimo nero

Αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην κατεύθυνση της βελτίωσης της πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό

 

Πρόσφατα, το σημαντικό δικαίωμα των Ευρωπαίων Πολιτών να προωθούν πολιτικές για θέματα που τους αφορούν, πήρε για πρώτη φορά «σάρκα και οστά»! Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην κατεύθυνση της βελτίωσης της πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό, ύστερα από τη συγκέντρωση 1,6 εκατομμυρίων υπογραφών με σχετικό αίτημα, από την πρωτοβουλία Right 2 Water.

Στον πυρήνα των προτάσεων της Ε.Ε. βρίσκεται η ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών για ζητήματα που άπτονται της τιμολόγησης και της ποιότητας του πόσιμου νερού, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η σύγκρισή του με το αντίστοιχο εμφιαλωμένο και να εμπεδωθεί η ασφάλεια του νερού βρύσης. Παράλληλα, στη δέσμη μέτρων που προωθείται, περιλαμβάνονται πολιτικές που θα πρέπει να υιοθετηθούν από τα κράτη μέλη, με στόχο να διασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε νερό βρύσης. Οι πολιτικές αυτές «μεταφράζονται» σε εγκατάσταση κοινόχρηστων βρυσών σε δημόσιους χώρους και κτίρια καθώς επίσης και σε εκστρατείες ενημέρωσης των πολιτών για το νερό της περιοχής τους.

Η προτεινόμενη αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, παρότι έχει ως επίκεντρο το νερό, ενσωματώνει και συνδυάζει στρατηγικούς στόχους και πολιτικές της Ε.Ε. και για άλλες κρίσιμες θεματικές. Πιο συγκεκριμένα, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο νερό βρύσης αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των αποβλήτων που συνδέονται με το εμφιαλωμένο νερό, προοπτική που θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με την πρόσφατη στρατηγική της ΕΕ για την κυκλική οικονομία και την αντιμετώπιση της ρύπανσης από πλαστικό. Στο ίδιο πλαίσιο, αναμένεται να μειωθεί το αποτύπωμα CO2 προς την επίτευξη των στόχων του 2030 και της Συμφωνίας του Παρισιού, ενώ προβλέπεται και η εξοικονόμηση πάνω από 600 εκατομμυρίων ευρώ, που υπολογίζεται ότι δαπανούν ετησίως τα νοικοκυριά στην Ευρώπη για αγορά εμφιαλωμένου νερού.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Jyrki Katainen, αρμόδιος για θέματα απασχόλησης, ανάπτυξης, επενδύσεων και ανταγωνιστικότητας, δήλωσε: «Με την πρόταση αυτή διευκολύνουμε τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, βοηθώντας τα κράτη μέλη να διαχειρίζονται το πόσιμο νερό με αποδοτικό τρόπο από πλευράς πόρων. Το αποτέλεσμα θα είναι να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και οι άσκοπες απώλειες νερού. Η μεγαλύτερη διαφάνεια θα ενισχύσει τον ρόλο των καταναλωτών και θα τους στρέψει σε πιο βιώσιμες επιλογές, όπως είναι για παράδειγμα η χρήση του νερού της βρύσης.» Την ίδια ώρα, που η Ε.Ε. κάνει θετικά βήματα προς την περαιτέρω διασφάλιση του νερού, ως δημόσιου αγαθού και του δικαιώματος σε ασφαλές νερό ως πανανθρώπινου, κοινωνικού δικαιώματος, η Ελληνική κυβέρνηση, μέσα από τις νομοθετικές της πρωτοβουλίες, υπονομεύει τις βασικές αρχές της δημόσιας, βιώσιμης και ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων.

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS έχει δώσει πολυεπίπεδες «μάχες» στα πεδία της προστασίας των υδάτινων σωμάτων, της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων, της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών στην αξία της εξοικονόμησης, προωθώντας παράλληλα και διαχρονικά τον δημόσιο χαρακτήρα του Νερού και το δικαίωμα των πολιτών στην ελεύθερη πρόσβαση σε ασφαλές, δημόσιο νερό βρύσης μέσα από παρεμβάσεις, προγράμματα και εκστρατείες. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η εκστρατεία «Επιστροφή στη Βρύση» που αποσκοπεί στην προώθηση της αξίας του νερού βρύσης ως δημόσιου αγαθού και της χρήσης του νερού βρύσης.

eep logo