Νέες μειώσεις και απαλλαγές από Δημοτικά Τέλη

dhmotika telh

Για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες - Στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου

Ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε τη λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για περαιτέρω μειώσεις από τις ισχύουσες καθώς και πλήρη απαλλαγή καταβολής δημοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου, δηλαδή στους άπορους, στους πολύτεκνους, στους τρίτεκνους και στις μονογονεϊκές οικογένειες, στα ΑΜΕΑ και στους δικαιούχους κοινωνικού τιμολογίου. Με την απόφαση αυτή αναπροσαρμόζονται τα όρια των ποσών βάσει των οποίων εντάσσονται σε μειώσεις ή απαλλαγές οι ευπαθείς κοινωνικές μας ομάδες, με αποτέλεσμα να μπορούν περισσότεροι συμπολίτες μας να τύχουν των ευεργετικών αυτών ρυθμίσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος στην εισήγησή του τόνισε ότι από το 2011 η Δημοτική Αρχή έχει προβεί σε σημαντικές ρυθμίσεις με μειωμένα δημοτικά τέλη για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Η πρόταση για περαιτέρω μειώσεις και απαλλαγές είναι μία ακόμα ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη για όλους τους συμπολίτες που έχουν ανάγκη, αφού στην ουσία υπερδιπλασιάζονται οι πολίτες που θα ωφεληθούν από το μέτρο αυτό στο Μοσχάτο και στον Ταύρο.

Συγκεκριμένα οι νέες μειώσεις και οι απαλλαγές καταγράφονται στον κάτωθι πίνακα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 267/2011

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΠΟΡΟΙ

       ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

             ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

 • ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 7.000,00 €
 • ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 12.000,00 €
 • 50% ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 7.000,01 € ΜΕΧΡΙ 12.000,00 €
 • 50% ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 12.000,01 € ΜΕΧΡΙ 30.000,00 €

ΑΜΕΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ

 • ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 7.000,00 €
 • ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 12.000,00 €
 • 50% ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 7.000,01 € ΜΕΧΡΙ 12.000,00 €
 • 50% ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 12.000,01 € ΜΕΧΡΙ 18.000,00 €
 • 40% ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 12.000,01 ΜΕΧΡΙ 20.000,00 €

ΑΜΕΑ 80% ΚΑΙ ΑΝΩ

 •  
 • ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 25.000,00 €

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

 • ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 7.000,00 €
 • ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 12.000,00 €
 • 50% ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 7.000,01 € ΜΕΧΡΙ 12.000,00 €
 • 50% ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 12.000,01 € ΜΕΧΡΙ 25.000,00 €

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ

 • ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 7.000,00 €
 • ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 12.000,00 €

 

 • 50% ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 7.000,01 € ΜΕΧΡΙ 12.000,00 €
 • 50% ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 12.000,01 € ΜΕΧΡΙ 20.000,00 €

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ              Ν. 4320/15

      50% ΑΠΑΛΛΑΓΗ

                50%  ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Η Πρόταση του Δημάρχου ψηφίστηκε ομόφωνα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, δήλωσε σχετικά: «Η νέα αυτή παρέμβασή μας για τη διεύρυνση των ωφελούμενων με μειώσεις και απαλλαγές καταβολής των δημοτικών τελών στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες έρχεται ως αποτέλεσμα της μεθοδικής και νοικοκυρεμένης διαχείρισης των εσόδων του Δήμου από τα δημοτικά τέλη τα οποία και παραμένουν από τα χαμηλότερα σε όλη τη χώρα και στάσιμα από το 2013. Η πρότασή μας αυτή επιβεβαιώνει για μία ακόμα φορά ότι είμαστε δίπλα στον κάθε συμπολίτη μας που θέλει τη στήριξη του Δήμου στην πράξη και όχι στα λόγια. Το δίχτυ κοινωνικής αλληλεγγύης και ανθρωπιάς του Δήμου μας απλώνεται σε όλο το εύρος των συμπολιτών μας που δοκιμάζονται και καθημερινά καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια με στόχο να είμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας, στις οικογένειες και στους μεμονωμένους πολίτες μας, καλύπτοντας τις ανάγκες που έχει φέρει μαζί της η πολυετής κρίση».

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα:
2132019625 (Τμήμα Εσόδων Δημοτικής Ενότητας Μοσχάτου) και 2132036224 (Τμήμα Εσόδων Δημοτικής Ενότητας Ταύρου).

Pin It

eep logo