Ε.Τσοτσορός για ΕΛΠΕ: «Εμφατικά παρών στο εγχείρημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της Ελλάδας»

elpe

Ομιλία του Εκτελεστικού Προέδρου του Ομίλου "Ελληνικά Πετρέλαια" στο ετήσιο Συνέδριο του ΙΕΝΕ «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2017»

«Εμφατικά παρών στο εγχείρημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της Ελλάδας δηλώνει ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ», όπως υποστήριξε κατά την ομιλία του στο ετήσιο Συνέδριο του ΙΕΝΕ, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της ΕΛΠΕ κ. Ευστάθιος Τσοτσορός, προσθέτοντας ότι στην κατεύθυνση αυτή ο Όμιλος υλοποιεί έναν μεσο-μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που είναι προσανατολισμένος στον ενεργειακό & ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, μέσω και της αποτελεσματικής υλοποίησης του προγράμματος Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων.
Το γεγονός ότι μετά τη διεθνή συγκριτική αξιολόγηση των ισχυρών επιδόσεων της τριετίας, ο Όμιλος συμπεριλήφθηκε στις 100 κορυφαίες ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως (TOP 100 GLOBAL ENERGY LEADRES), σύμφωνα με την κατάταξη της Reuters Thomson για το 2017, δικαιώνει τις επιλογές του αναπτυξιακού σχεδιασμού και επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του Ομίλου.
Σύμφωνα με τον κ. Τσοτσορό, ο αναπτυξιακός σχεδιασμός του Ομίλου στηρίζεται στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας στους τομείς πετρελαίου και πετροχημικών, αλλά και στην ανάπτυξη των συμμετοχών στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισμού και ΑΠΕ. Παράλληλα, δρομολογεί σειρά προγραμμάτων για την έγκαιρη και διαρκή ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και τη διάχυση της νέας τεχνογνωσίας, υλοποιώντας έτσι τον βασικό στρατηγικό στόχο για ενεργειακό και ψηφιακό μετασχηματισμό, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων ο Όμιλος στοχεύει:
• Στην σταθεροποίηση και ενίσχυση της κερδοφορίας, όπου για τρίτη συνεχή χρονιά τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA θα κινηθούν σε ιστορικό υψηλό ξεπερνώντας πλέον τα 800 εκατ. ευρώ.
• Στην σταθεροποίηση υψηλών ταμειακών ροών, και περαιτέρω μείωσης της μόχλευσης (<35 %) και του κόστους χρηματοδότησης.
• Σε υψηλές επιδόσεις Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, μεταξύ των καλύτερων ενεργειακών εταιρειών παγκοσμίως.
• Στη συνεχή βελτίωση των δεικτών SOLOMON Group και CONCAWE, ώστε τα τρία διυλιστήριά του να κατατάσσονται στο 25% της κορυφαίας ομάδας διεθνώς.
• Στον ψηφιακό μετασχηματισμό υπηρεσιών και παραγωγικής διαδικασίας.
• Στην διατήρηση της δομής του λειτουργικού κόστους σε ανταγωνιστικά επίπεδα.
• Στην περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνών συνεργασιών σε ζητήματα ασφάλειας, τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, προμηθειών και εμπορίας.
• Στην αύξηση των μεριδίων στην εγχώρια αγορά, αλλά και στη Ν.Α Ευρώπη, όπου διατίθεται το 56% της ετήσιας παραγωγής.
• Στην ενεργή παρουσία του Ομίλου στο εγχείρημα Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων με την επίτευξη διεθνών συνεργασιών με κορυφαίους ενεργειακούς Ομίλους, όπως η Exxon, η Total, η Edison.

Όπως χαρακτηριστικά υποστήριξε ο κ. Τσοτσορός, «οι έρευνες για παραγωγή πετρελαίου ή φυσικού αερίου είναι καθοριστικής σημασίας για τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας και την ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας, ενώ ενδεικτικό των προσδοκιών είναι το ενδιαφέρον που έχουν δείξει κατά την τελευταία διετία διεθνείς ενεργειακοί Όμιλοι, εγνωσμένου κύρους».
Κατά την ομιλία του στο ΙΕΝΕ, ο πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επικαλέστηκε την έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για το 2017, η οποία αν και σημειώνει τη σημαντική πρόοδο που έχει καταγράψει τα τελευταία χρόνια η χώρα μας στις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της Ενέργειας, εντούτοις επισημαίνει πως η έλλειψη μακρόχρονης Στρατηγικής για την Ενέργεια και το Κλίμα δεν μπορεί να οδηγήσει στην ενεργειακή μετάβαση στην οποία στοχεύει και θα πρέπει να υιοθετηθούν νέοι φιλόδοξοι στόχοι για το 2030, ειδικά στους τομείς της ενεργειακής αποδοτικότητας και των ΑΠΕ.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Τσοτσορός, η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί ευκαιρία και προοπτική για σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα, σε ολόκληρο το εύρος των υποδομών και των δικτύων, στην υποστήριξη εγκαταστάσεων για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και για φόρτιση οχημάτων, στις διασυνδέσεις των νησιών και σε εκείνες για την πλήρη σύζευξη των αγορών στην περιοχή, ενώ θα υπάρξουν και μεγάλης έκτασης ενεργειακές αναβαθμίσεις ενεργοβόρων εγκαταστάσεων, κτιρίων και οικιών, όπως κατέδειξαν και οι σχετικές ανακοινώσεις που έγιναν σε πρόσφατη ημερίδα που διοργάνωσε η Ακαδημία Αθηνών.

Αναφερόμενος στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα, ο Πρόεδρος της ΕΛΠΕ ανέφερε ότι την περίοδο της κρίσης 2008-2015 η συνολική εγχώρια κατανάλωση μειώθηκε κατά 23,4%, αλλά το ενεργειακό μίγμα μετασχηματίστηκε αδύναμα, αφού διατηρήθηκε η κυριαρχία των ορυκτών καυσίμων στο 85,14% (23% λιγνίτης, 51,2% πετρέλαιο, 10,98% Φ.Α), ενώ η σπουδαιότητα της αύξησης της συμμετοχής των ΑΠΕ σε ποσοστό 11,37% περιορίστηκε από το γεγονός ότι περισσότερο από το 1/3 της συνολικής κατανάλωσης από ΑΠΕ αφορούσε σε στερεά βιομάζα και το 18,89% σε υδροηλεκτρική ενέργεια. Επί πλέον δε - και το πλέον σημαντικό - ήταν το γεγονός ότι αποδείχθηκε ιδιαίτερα προβληματική η ανορθολογική ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς βασίστηκε σε ένα πλαίσιο παράλογων επιδοτήσεων.

Όσον αφορά στα ζητήματα ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας, οι επιδόσεις δείχνουν ότι θα είναι μακρύς ο δρόμος προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης ρυθμών μείωσης σε όλους τους τομείς, που αποτελεί μονόδρομο για την προσέγγιση των στόχων της ΕΕ για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 40% έως το 2030, δεδομένου ότι παρά τη σημειωθείσα μείωση, αυξητικοί παραμένουν οι ρυθμοί μεταβολής της ενεργειακής έντασης και ειδικότερα στην οικιακή κατανάλωση, τις υπηρεσίες και την παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Για τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται στην κατεύθυνση της απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, επεσήμανε ότι ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, περιορίζουν το ενεργειακό κόστος και ενδυναμώνουν την προσπάθεια για ενεργειακή ασφάλεια, ενώ με τη σύζευξη των εθνικών συστημάτων και τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς θα διασφαλιστεί ο απρόσκοπτος εφοδιασμός των καταναλωτών σε προσιτές τιμές (Target Model).

Κατά την ομιλία του με θέμα «Ο Μετασχηματισμός του Ενεργειακού Συστήματος και η Ελληνική Αγορά Ενέργειας», ο κ. Τσοτσορός τόνισε ότι οι πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του ’70 έθεσαν τη βάση για τη χάραξη του σύγχρονου ενεργειακού σχεδιασμού με άξονες την ενεργειακή ασφάλεια, την ασφάλεια εφοδιασμού, την ενεργειακή αποδοτικότητα, την ελαχιστοποίηση του ενεργειακού κόστους και, ακολούθως, την υιοθέτηση πολιτικών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, αν και υπήρξε σημαντική βελτίωση στην απόδοση ενέργειας με την εφαρμογή νέων πολιτικών, εντούτοις παρέμειναν οι έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ ανεπτυγμένων, αναπτυσσόμενων και υπό ανάπτυξη χωρών, λόγω της άνισης ανάπτυξης και της διαφορετικής οπτικής στο ζήτημα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Το στοιχείο αυτό, παραμένει ιδιαίτερα σημαντικό και διαδραματίζει έως σήμερα καθοριστική σημασία για τις περαιτέρω εξελίξεις. Είναι ενδεικτική, η ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας και των ενεργειακών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που αυξήθηκαν κατά 50% μετά το 1990, ξεπερνώντας τους 30 γιγατόνους κατ’ έτος από το 2011 και εξής.

Αναφερόμενος στην εξέλιξη της δομής του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος, ο Πρόεδρος της ΕΛΠΕ, επικαλέστηκε κοινά αποδεκτές προβλέψεις διεθνών οργανισμών για την χρονική περίοδο μέχρι το 2035, σύμφωνα με τις οποίες:
• H παγκόσμια ζήτηση ενέργειας προβλέπεται να αυξηθεί κατά περίπου 30%, κυρίως λόγω της οικονομικής ανάπτυξης στην αναπτυσσόμενες χώρες, αντισταθμίζεται όμως από τα σημαντικά οφέλη στην ενεργειακή απόδοση.

• Τεχνολογικές βελτιώσεις και περιβαλλοντικοί προβληματισμοί μεταβάλλουν το μίγμα της ακαθάριστης κατανάλωσης ενέργειας (primary energy demand), αλλά τα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακας) παραμένουν η κύρια ενεργειακή πηγή με ποσοστό 78% στο σύνολο της ενεργειακής τροφοδοσίας.
• Το φυσικό αέριο αναπτύσσεται ταχύτερα απ’ ότι το πετρέλαιο ή ο άνθρακας, με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,6%, ενώ η ταχύτατη επέκταση του LNG πιθανώς να οδηγήσει σε μια παγκόσμια ολοκληρωμένη αγορά που θα επηρεάζεται από τις τιμές του αμερικάνικου φυσικού αερίου.
• Η παραγωγή σχιστολιθικού αερίου θα αποτελεί τα 2/3 της αύξησης στις συνολικές προμήθειες αερίου.
• Η ζήτηση πετρελαίου αυξάνεται, αν και με βραδύτερο μέσο ετήσιο ρυθμό 0,7%.
• Η παγκόσμια κατανάλωση άνθρακα φθάνει στο ανώτατο σημείο στα μέσα της δεκαετίας 2020, επηρεαζόμενη από την στροφή της Κίνας προς καθαρότερα καύσιμα.
• Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παραμένουν αδιαμφισβήτητα η ταχύτατα αναπτυσσόμενη ενεργειακή πηγή, με τετραπλασιασμό κατά τα επόμενα είκοσι χρόνια και μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 7,6%, και με την Κίνα να πρωτοστατεί.
• Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας αντιπροσωπεύει σχεδόν τα 2/3 της αύξησης της πρωτογενούς ενέργειας.
• Οι εκπομπές άνθρακα αυξάνονται λιγότερο από το 1/3 του ετήσιου ρυθμού ανόδου των τελευταίων 20 ετών, αντανακλώντας τα οφέλη από την ενεργειακή απόδοση (energy efficiency) και την αλλαγή στο μίγμα καυσίμων. Όμως, παρόλα αυτά, προβλέπεται να αυξηθούν, τονίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω δράση.

«Από τις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα η παγκόσμια κοινότητα έχει να αντιμετωπίσει ένα άνισο χωρικά τοπίο με διαφορετικές αναπτυξιακές επιδιώξεις και ενεργειακές ανάγκες. Μόνο με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση διεθνώς, μπορεί να υπάρξει μετάβαση σε ένα παγκόσμιο σύστημα μειούμενων εκπομπών CO2», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσοτσορός.