Παρατείνεται μέχρι τις 7 Αυγούστου ο διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ

desfa revythousa

Μετά από αίτημα που υπέβαλε ενδιαφερόμενος επενδυτής και σε συμφωνία με την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισετην παράταση μέχρι τις 7 Αυγούστου 2017 της καταληκτικής ημερομηνίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ.
Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία έληγε σήμερα 27 Ιουλίου. Ο νέος διαγωνισμός ιδιωτικοποίησης του ΔΕΣΦΑ πρέπει να ολοκληρωθεί ως το τέλος του χρόνου.

eep logo