Η Ευρώπη σε κίνηση: Οι εργασιακές σχέσεις στον τομέα των οδικών Μεταφορών

spyridon spyros

Εισηγητής ο Σπύρος Σπυρίδων για λογαριασμό της Επιτροπής των Περιφερειών της ΕΕ

 

Ο Σπύρος Σπυρίδων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα είναι ο εισηγητής που θα εκφράσει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης σχετικά με την διαμόρφωση της νέας πολιτικής της ΕΕ με τίτλο “Η Ευρώπη σε κίνηση: Οι εργασιακές σχέσεις στον τομέα των οδικών Μεταφορών”

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προτείνει σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων στον τομέα των μεταφορών προωθώντας τη χρήση καθαρότερης ενέργειας και καλύτερης εκμετάλλευσης των νέων τεχνολογιών, που θα βελτιώσουν τη συνδεσιμότητα καθώς και την ασφαλέστερη μετακίνηση.

Η κοινωνική διάσταση της κινητικότητας, η επίδραση στις εργασιακές σχέσεις από αλλαγές που αναπόφευκτα έρχονται, ο τρόπος αντιμετώπισής τους και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, θα αποτελέσουν αντικείμενο της γνωμοδότησης του κυρίου Σπυρίδωνα.

“Η νέα πολιτική για τις μεταφορές θα πρέπει διασφαλίζει την κοινωνική δικαιοσύνη και να στηρίζει την απασχόληση και την ανάπτυξη, διατηρώντας παράλληλα την ΕΕ ανάμεσα στις πιο προηγμένες οικονομίες παγκοσμίως”. Δήλωσε ο κ. Σπυρίδων, που στο παρελθόν έχει αναλάβει την ευθύνη και άλλης εισήγησης, για λογαριασμό της Επιτροπής των Περιφερειών της ΕΕ, σχετικά με τις Μεταφορές.

Συγκεκριμένα το 2015 ήταν εισηγητής για την ενδιάμεση αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης της Λευκής Βίβλου για τις μεταφορές που άρχιζε να εφαρμόζεται από το 2011.

eep logo