Η Επικαιρότητα το έχει καταδείξει ως το πλέον «καυτό» θέμα αλλά όλοι αναρωτιόμαστε αν τελικά μπορεί να είναι το σημείο κλειδί των εκλογών ή όχι...

Το Portnet κάνει την πρώτη επίσημη πανελλήνια έρευνα ρωτώντας τους πολίτες.

Απάντησε στο παρακάτω

 

Η Επικαιρότητα το έχει καταδείξει ως το πλέον «καυτό» θέμα αλλά όλοι αναρωτιόμαστε αν τελικά μπορεί να είναι το σημείο κλειδί των εκλογών ή όχι...

Το Portnet κάνει την πρώτη επίσημη πανελλήνια έρευνα ρωτώντας τους πολίτες.

Απάντησε στο παρακάτω

Η Επικαιρότητα το έχει καταδείξει ως το πλέον «καυτό» θέμα αλλά όλοι αναρωτιόμαστε αν τελικά μπορεί να είναι το σημείο κλειδί των εκλογών ή όχι...

Το Portnet κάνει την πρώτη επίσημη πανελλήνια έρευνα ρωτώντας τους πολίτες.

Απάντησε στο παρακάτω

ETEKA_Desktop

eep logo