Νέοι αντιδήμαρχοι στον Πειραιά...

Συνεχίζονται οι τοποθετήσεις νέων αντιδημάρχων στον δήμο Πειραιά. Μετά τον ορισμό των πρώτων τεσσάρων αντιδημάρχων (τριών έμμισθων και ενός άμισθου) τρεις ακόμη αντιδήμαρχοι ορίστηκαν.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει ο Παναγιώτης Αβραμίδης, πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κατά την τελευταία θητεία που ορίστηκε αντιδήμαρχος διοίκησης. Με την πολύχρονη θητεία του (εκλέγεται από το 1994!), εκτιμάται ότι γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες και ισορροπίες που απαιτούνται για να διοικηθεί ένας τόσο πολυάνθρωπος οργανισμός όπως είναι ο δήμος Πειραιά.
Ο Τάσος Μαρκαριάν και ο Π. Ρέππας διατήρησαν τις αρμοδιότητες που είχαν, δημοτικής αστυνομίας και καθαριότητας, αντιστοίχως.

Μένει ο ορισμός τριών ακόμη έμμισθων αντιδημάρχων, αλλά και άμισθων αντιδημάρχων και εντεταλμένων συμβούλων.

Αναλυτικά, μέχρι στιγμής οι αντιδήμαρχοι της νέας θητείας Μώραλη που έχουν οριστεί είναι οι εξής:

  • Αβραμίδης Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.
  • Γλύκα-Χαρβαλάκου Αθηνά, Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών με αρµοδιότητες της Δ/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.
  • Καρύδης Δηµήτριος, Αντιδήµαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιµης Ανάπτυξης με αρµοδιότητες της Δ/νσης Προγραμματισμού και Βιώσιµης Ανάπτυξης.
  • Καψοκόλης Γρηγόριος, Αντιδήµαρχος Προσόδων και Εµπορίου με αρµοδιότητες της Δ/νσης Προσόδων και Εµπορίου.
  • Μαρκαριάν Χαρουτιούν, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας
  • Ρέππας Παναγιώτης, Αντιδήµαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με αρµοδιότητες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

 

eep logo