Επηρεάζει η κατανάλωση σολομού τις θάλασσες;

Οι θάλασσές μας βρίσκονται σε πόλεμο με την ανθρωπότητα. Η υπεραλίευση, οι παράνομες μέθοδοι αλιείας αλλά και η ρύπανση των θαλασσών φέρνουν τον άνθρωπο προ των ευθυνών του, απαιτώντας την υλοποίηση νέων μεθόδων υδατοκαλλιέργειας.

Με το σολομό να είναι ένα από πιο αγαπημένα ψάρια των καταναλωτών παγκοσμίως, η εκ νέου συμφιλίωσή μας με το υγρό στοιχείο οφείλει να ξεκινήσει από ένα νέο μοντέλο υδατοκαλλιέργειας που θα προστατεύει τόσο τον Άνθρωπο όσο και το Περιβάλλον. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια, η τεράστια ζήτηση του σολομού, σε συνδυασμό με την αύξηση του πληθυσμού, δοκιμάζει τις αντοχές των παραδοσιακών μεθόδων εκτροφής και μας ωθεί σε άμεση μετάβαση σε πιο βιώσιμους και υπεύθυνους τρόπους εκτροφής του.

Κι επειδή οι υδατοκαλλιέργειες συναντώνται μέσα στο φυσικό περιβάλλον των σολομών, τη θάλασσα, κάθε νέα μέθοδος οφείλει να λαμβάνει υπόψιν της κι όλα τα υπόλοιπα οικοσυστήματα που αυτή περιέχει. Μόνο έτσι μπορεί να διασφαλιστεί η βιοποικιλότητα των θαλασσών και το υγιές κλίμα μέσα και γύρω από αυτές.

 

eep logo