Τα Δημοτικά τραγούδια στα αγγλικά

Μια παρουσίαση ενός ξεχωριστού βιβλίου πραγματοποιείται στην «Επέκεινα Χώρα» και στο θέατρο Αλώνι που διαθέτει, στην Άνω Βίτσα Ζαγορίου.
Πρόκειται το βιβλίο «Δημοτικά τραγούδια στα Αγγλικά» (εκδ. Αιώρα) του Josh Barley, ενός Άγγλου φιλέληνα και ελληνιστή κάτοικου των Άνω Πεδίνών Ζαγορίου.

Η εκδήλωση είναι μέρος του σεμιναρίου ALLB: "Παραλογές - Αφηγήσεις σε στίχο δεκαπεντασύλλαβο" που θα λάβει χώρα στην επέκεινα χώρα, το Σάββατο 20 Αυγούστου 2022, σε επιμέλεια Φανής Μπαλαμώτη, Δρ Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

Η «Επέκεινα Χώρα» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στεγάζεται στο πατρώο κτίσμα της οικογενείας του Νίκου Γιαννή (πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ) στην Άνω Βίτσα. Διοργανώνει εκδηλώσεις με έμφαση στην ανάδειξη της τοπικής μικρο- ιστορίας, αλλά και συνέδρια και επιστημονικά σεμινάρια.

eep logo