Ελληνική Ναυτιλία, όπως Γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία!

Μια είδηση που δείχνει και την αυτοπεποίθηση των Ελλήνων εφοπλιστών έδωσε η παρέμβαση του Γ. Προκοπίου στο συνέδριο του Capital Link. Ο έλληνας εφοπλιστής Γ. Προκοπίου αποκάλυψε τι είπε στους Γερμανούς όταν πήγε να υπογράψει για τις δυο πλατφόρμες LNG.
“Είμαι υπερήφανος”, είπε, “για την ελληνική ναυτιλία, τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Όπως είμαι υπερήφανος για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία που είναι μια ευρωπαϊκή βιομηχανία, έτσι και οι Γερμανοί πρέπει να είναι υπερήφανοι για την ελληνική ναυτιλία, γιατί είναι ευρωπαϊκή ναυτιλία. Να είστε υπερήφανοι και να μην κοιτάτε με μισό μάτι την ελληνική ναυτιλία και να μην της βάζετε συνεχώς εμπόδια”.

Τον εφοπλιστή ρώτησαν και για τον Σκαραμαγκά, και τα κίνητρα πίσω από την επένδυσή του. Δίπλα του ήταν ο δρ. Κούστας, ο οποίος τον κοίταξε και χαμογέλασε με νόημα, με τον Προκοπίου να χαμογελά επίσης με κατανόηση και το κοινό που παρακολουθούσε να γελάει. Μόλις ησύχασε το ακροατήριο ο Προκοπίου είπε ότι τα κίνητρά του είναι πατριωτικά και η επένδυση θα επιτύχει!