Ρομποτική που «ζωγραφίζει» στο Νοσοκομείο Μεταξά!

da vinci xi

Ένα σύστημα ρομποτικής του οποίου το όνομα παραπέμπει στο μεγάλο Da Vinci λειτουργεί στο Νοσοκομείο Μεταξά στον Πειραιά. Μάλιστα τα τμήματα Χειρουργικό Ογκολογικό, Γυναικολογικό και Ουρολογικό έχουν εκτελέσει μέχρι σήμερα πλήθος επεμβάσεων μέσω του συγκεκριμένου συστήματος.

Το Da Vinci είναι ένα ρομποτικό σύστημα το οποίο λειτουργεί υπό τον απόλυτο έλεγχο του χειρουργού και τον βοηθά να πραγματοποιεί πολύπλοκα χειρουργεία με την πρόκληση ελάχιστου τραύματος στον ασθενή.
Συγκεκριμένα ο χειρουργός κάθεται στην κονσόλα μακριά από τη χειρουργική κλίνη και έχει στον απόλυτο έλεγχό του, τους ρομποτικούς βραχίονες, με εργαλεία προσαρμοσμένα στα άκρα τους. Η εικόνα του χειρουργικού πεδίου που έχει ο χειρουργός είναι τρισδιάστατη και μεγεθυμένη, ενώ με ειδικά φίλτρα εξαλείφεται ο φυσικός τρόμος των χεριών του και αυξάνεται εντυπωσιακά η ακρίβεια των χειρισμών του.Το ρομποτικό σύστημα Da Vinci μεταφέρει την κλασσική χειρουργική αίθουσα, που παρέμεινε αναλλοίωτη από τον 19ο αιώνα, στην ψηφιακή πραγματικότητα του αιώνα μας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν υπάρχει επέμβαση στην κοιλιά και στο θώρακα που να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί ρομποτικά. Το αποτέλεσμα είναι να έχει αλλάξει εντελώς το τοπίο σε επεμβάσεις που, είτε με την ανοικτή, είτε με τη λαπαροσκοπική τεχνική, έχουν υψηλό δείκτη δυσκολίας.
Τέλος ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι ο ασθενής κάνοντας χρήση του ασφαλιστικού του ταμείου δεν χρεώνεται για την χρήση του Da Vinci!

eep logo